Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 030

ROLI Certification AS

Postboks 60
5447 Mosterhamn

Telefon: 928 06 164
E-post: post@roli-certification.no
Hjemmeside: http://www.roli-certification.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ROLI Certification AS
P.O.Box 60
5447 Mosterhamn
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
20) Metallbaserte konstruksjonsprodukter
Merknader
NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter NS-EN 1090-2:2018 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner NS-EN 1090-3:2008 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner