Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 029

Gexcon Certification AS

P.O box 6015
5892 Bergen

Telefon: 905 42 099
E-post: certification@gexcon.com
Hjemmeside: http://www.gexconcertification.com/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Gexcon Certification AS
Fantoftveien 38
5072 Bergen
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Tilhørende tekst
Modul A: Intern produksjonskontroll
Merknader
Mekanisk utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Normativt dokument
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Tilhørende tekst
Modul B: EU-typeprøving
Merknader
Mekanisk utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Normativt dokument
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Tilhørende tekst
Modul G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer
Merknader
Mekanisk utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område