Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 015

Nemko Scandinavia AS

Postboks 91
1325 Lysaker

Telefon: +47 22 96 03 30
E-post: info@nemko.com
Hjemmeside: http://www.nemko.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Scandinavia AS
Philip Pedersens v 11
1366 Lysaker
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-1:2020
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-2:2020
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-3:2020
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 3: Elkontroll næring - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
+ AMD1:2021
Normativt-dokument
NEK 405-3-2:2022
Tilhørende tekst
Elkontroll i vegtrafikksystemer - Krav til personell, eksaminering, sertifisering og metodikk
Merknader