Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 047

Agder Supply AS

Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyr

Kristian Birkelandsvei 1
4820 Froland

Telefon: 37235110 - 37235111
E-post: salg@agdersupply.no
Hjemmeside: http://www.agdersupply.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Agder Supply AS, Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyr Kristian Birkelandsvei 1
4820 FrolandPermanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10,0 %G - 80,0 %G
± 2,0 %G ved 10,2 %G
± 2,0 %G ved 44,6 % G
± 2,1 %G ved 77,3 %G

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kun for analoge retardasjonsmålere
Den administrative/geografiske enheten:
Feltlaboratorium: Agder Supply AS, Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyr


Feltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,8 bar - 20,00 bar
± 0,1 bar ved 1,0 bar
± 0,1 bar ved 10,0 bar
± 0,2 bar ved 20,0 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremsetester - Lastselle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
500 N - 40000 N
± 34 N ved 1800 N
± 51 N ved 4000 N
± 59 N ved 6000 N
± 101 N ved 12000 N
± 168 N ved 20000 N
± 331 N ved 40000 N

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremsetester - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
500 N - 8000 N
± 18 N ved 1000 N
± 31 N ved 2000 N
± 41 N ved 4000 N
± 51 N ved 6000 N
± 67 N ved 8000 N

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,40 mol % - 5,00 mol %
± 0,02 mol % ved 0,50 mol%
± 0,09 mol % ved 5,00 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
5,5 mol % - 15,00 mol %
± 0,2 mol % ved 6,0 mol%
± 0,3 mol % ved 14,0 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
150 mol ppm - 2100 mol ppm
± 8 mol ppm ved 200 mol-ppm
± 40 mol ppm ved 2000 mol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
15,0 % - 55 %
± 0,7 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,50 m-1 - 5,50 m-1
± 0,04 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 5,0 mm
± 0,9 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: