Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 047

Agder Supply AS

Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyr

Kristian Birkelandsvei 1
4820 Froland

Telefon: 37235110 - 37235111
E-post: salg@agdersupply.no
Hjemmeside: http://www.agdersupply.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Agder Supply AS, Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyr
Kristian Birkelandsvei 1
4820 FrolandPermanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10,0 %G - 80,0 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G ved 10,2 %G
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G ved 44,6 % G
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 2,1 %G ved 77,3 %G

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kun for analoge retardasjonsmålere. Landax ID-613.
Den administrative/geografiske enheten:
Feltlaboratorium: Agder Supply AS, Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyrFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,8 bar - 10,0 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,1 bar ved 1,0 bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,1 bar ved 10,0 bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-309.

Bremsetester - Lastselle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
500 N - 40000 N
Usikkerhet (CMC)
± 34 N ved 1800 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 59 N ved 6000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 101 N ved 12000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 331 N ved 40000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-307.

Bremsetester - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
500 N - 8000 N
Usikkerhet (CMC)
± 37 N ved 2000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 55 N ved 6000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 67 N ved 8000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-307.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,40 vol % - 5,00 vol %
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 vol % ved 0,50 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,09 vol % ved 5,00 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser. Landax ID-297.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
5,5 vol % - 15,00 vol %
Usikkerhet (CMC)
± 0,2 vol % ved 6,0 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,3 vol % ved 14,0 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser. Landax ID-297.

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
150 vol ppm - 2100 vol ppm
Usikkerhet (CMC)
± 8 vol ppm ved 200 vol-ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 40 vol ppm ved 2000 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser. Landax ID-297.

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
15,0 % - 55 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Landax ID-308.

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,50 m-1 - 5,50 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Landax ID-308.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 40,0 mm/m
Usikkerhet (CMC)
± 1,4 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-311.