Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 022

Norsonic AS

Norsonic Kalibreringslaboratorium

Gunnersbråtan 2
3409 TRANBY

Telefon: 32 85 89 00
E-post: ncl@norsonic.com
Hjemmeside: http://www.norsonic.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsonic AS
Gunnersbråtan 2
3409 TRANBYPermanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Akselerasjonsfølsomhet -spenning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,7 mV/ms-2 til 7 mV/ms-2
Usikkerhet (CMC)
2 Hz ≤ f < 5 Hz: 5%
Måleområde
0,7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
Usikkerhet (CMC)
5 Hz ≤ f ≤ 3 kHz: 2%
Måleområde
0,7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
Usikkerhet (CMC)
3 kHz < f ≤ 8 kHz: 5%
Måleområde
7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
Usikkerhet (CMC)
1 Hz ≤ f < 2 Hz: 5%
Måleområde
7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
Usikkerhet (CMC)
2 Hz ≤ f < 5 Hz: 2%

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 16063-21:2003 / L244-17

Akselerasjon

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 ms-2 til 100 ms-2
Usikkerhet (CMC)
10 Hz ≤ f ≤ 1 kHz: 2%
Måleområde
1 ms-2 til 100 ms-2
Usikkerhet (CMC)
1 kHz < f ≤ 5 kHz: 3%
Måleområde
1 ms-2 til 100 ms-2
Usikkerhet (CMC)
5 kHz < f ≤ 10 kHz: 5%

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 16063-44:2018 / L244-17

Gjennomsnittstid mellom suksessive støt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
80 ms til 120 ms
Usikkerhet (CMC)
1 ms

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5:2021 / ISO 16283-2:2020 / L244-015

Fallretning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0° - 1°
Usikkerhet (CMC)
0,1°

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5:2021 / ISO 16283-2:2020 / L244-015

Moment

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,4 - 0,5 kgm/s
Usikkerhet (CMC)
0,003 kgm/s

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5:2021 / ISO 16283-2:2020 / L244-015

Hammerdiameter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
29 mm - 31 mm
Usikkerhet (CMC)
0,04 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5:2021 / ISO 16283-2:2020 / L244-015

Hammerkrumming

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
400 mm - 600 mm
Usikkerhet (CMC)
20 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5:2021 / ISO 16283-2:2020 / L244-015

Tid mellom suksessive støt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
80 ms til 120 ms
Usikkerhet (CMC)
4 ms

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5:2021 / ISO 16283-2:2020 / L244-015
Permanent laboratorium K06 Akustiske størrelser

Mikrofonfølsomhet - Frittfelt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3 to 100 mV/Pa
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz ≤ f ≤ 1,25 kHz: 0,2 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,25 kHz < f ≤ 4 kHz: 0,3 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,4 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
8 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,5 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 0,8 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: L244-012

Referanse-lydkilde - Lydeffektnivå

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60 dB til 130 dB re 1 pW in 1/3 octave bands
Usikkerhet (CMC)
125 Hz - 160 Hz: 0,8 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
200 Hz - 315 Hz: 0,6 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
400 Hz - 4 kHz: 0,5dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
5 kHz - 8 kHz: 0,6 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10 kHz: 0,7 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
12,5 kHz: 0,9 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
16 kHz: 1,1 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
20 kHz: 1,2 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
50 Hz: 1,5 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
63 Hz:1,3 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
80 Hz:1,0 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
100 Hz:0,9 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6926:2016 (ANSI S12.5-2016) / ISO 3745:2012 / L244-016

Lydkalibrator - Lydtrykknivå

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
70 dB to 135 dB re. 20 µPa
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz ≤ f < 125 Hz: 0,15 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
125 Hz ≤ f ≤ 4 kHz: 0,09 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,15 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
8 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,3 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 0,8 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942:2003 / L244-002

Lydkalibrator - Frekvens

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
31,5 Hz to 100 kHz
Usikkerhet (CMC)
0,1%

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942:2003 / L244-02

Lydkalibrator -Nivåfluktuasjon

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,015 dB to 1 dB
Usikkerhet (CMC)
0,02 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942:2003/ L244-02

Lydkalibrator - Distorsjon

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 % to 10 %
Usikkerhet (CMC)
0,3 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942:2003 / L244-02

Mikrofon trykkfølsomhet - lydkalibrator eller stempeltelefonmåling.

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3 to 100 mV/Pa
Usikkerhet (CMC)
250 Hz and 1000 Hz: 0,09 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: L244-03

Mikrofonfølsomhet - Elektrostatisk respons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3 – 100 mV/Pa
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz ≤ f ≤ 1,25 kHz: 0,2 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,25 kHz < f ≤ 4 kHz: 0,3 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,5 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
8 kHz < f ≤ 10 kHz: 0,6 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,8 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 1,0 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61094-6:2004 / L244-03 / L244-011

Lydnivåmåler - Nivålinearitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,1 mV til 40 V
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz ≤ f ≤ 16 kHz: 0,15 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3:2013 / L244-07

Lydnivåmåler - Tonepulsrespons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
4 kHz sinusoidal
Usikkerhet (CMC)
0,2 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3:2013 / L244-07

Lydnivåmåler - Toppverditest

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
500 Hz, 8 kHz
Usikkerhet (CMC)
0,2 dB
Måleområde
1 mV - 40 V
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3:2013 / L244-07

Lydnivåmåler - Lydtrykknivå

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
70 dB to 130 dB re. 20 µPa
Usikkerhet (CMC)
250 Hz and 1 kHz: 0,16 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3:2013 / L244-07

Lydnivåmåler - Frittfelt respons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
70 dB til 120 dB re. 20 µPa
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz ≤ f ≤ 4 kHz: 0,3 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,4 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
8 kHz < f ≤ 12,5 kHz: 0,5 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
12,5 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,8 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 1,0 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3 :2013 / L244-07

Lydnivåmåler - Overstyringstest

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
31,5 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz
Usikkerhet (CMC)
0,2 dB
Måleområde
1 mV - 40 V
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3:2013 / L244-07

Mikrofonforforstrerker - Forsterkning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-2dB to +2dB
Usikkerhet (CMC)
0,1 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: L244-10

Mikrofonforforsterker - Inngangskapitans

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,1 pF to 50 pF
Usikkerhet (CMC)
7% of reading + 0,1 pF

Merknad/ref. til intern prosedyre: L244-10

Mikrofonforforsterker - Frekvensrespons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-2dB to +2dB
Usikkerhet (CMC)
20 Hz =< f < 100 Hz: 0,1 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
100 Hz =< f =< 10 kHz: 0,05 dB
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10 kHz < f =< 100 kHz: 0,1dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: L244-10

Lydnivåmåler - Long term stability test

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 mV til 10 V, 1 kHz
Usikkerhet (CMC)
0,1 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3:2013 / L244-07

Lydnivåmåler - High level stability test

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 mV til 40 V
Usikkerhet (CMC)
0,1 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2006 / IEC 61672-3:2013 / L244-07