Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 054

Dovre Sertifisering AS

Hovedkontor Stavanger

Lagerveien 18
4033 Stavanger

Telefon: +47 511 23 287
E-post: post@dovresertifisering.no
Hjemmeside: http://www.dovresertifisering.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Dovre Sertifisering AS Engelsminnegata 24
4008 StavangerEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Godkjenning av sveise-prosedyrer
Inspeksjonsomfang
Nye, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Vedlegg 1, kapittel 3.1.2 Permanent sammenføyning 
Merknad/metode