Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 036

Scale Aquaculture AS

Postboks 2200
7412 Trondheim

Telefon: 73809931/73809940
E-post: post@scaleaq.com
Hjemmeside: http://www.scaleaq.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Scale Aquaculture AS
Beddingen 16
7014 TrondheimEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forankrings-analyse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021