Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 002

Heiskontrollen AS

Sognsveien 75 F
0855 Oslo

Telefon: Tlf. 22 18 45 80 Faks. 22 60 85 70
E-post: post@nhk.no
Hjemmeside: http://www.nhk.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Heiskontrollen AS
Sognsveien 75F
0855 OsloEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Installasjoner
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 8383:1985: Lifts on ships - Specific requirements 
Merknad/metode
Internasjonal standard for heiser på skip
Inspeksjonsområde
Installasjoner
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/33/EU of lifts and safety components for lifts: Heisdirektivet, Annex V; final inspection for lifts. 
Merknad/metode
Oversikt over anvendte harmoniserte standarder er tilgjengelig hos inspeksjonsorganet
Inspeksjonsområde
Innstallasjoner
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-INSTA 500-2:2017: Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau 
Merknad/metode