Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

VV 006

DNV Business Assurance Norway AS

Management System Certification

Postboks 300
1363 Høvik

Telefon: 67579900
E-post: ets.certification@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.com
Verifikasjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17029:2013
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Management System Certification
Veritasveien 1
1322 Høvik
Operates: Norway, Iceland


Merknad: Virksomheten er akkreditert for verifikasjon av klimautslippsrapporter i henhold til NS-EN ISO/IEC 17029:2019 med NS-EN ISO 14065:2021 og forordninger (EU) 2018/2067 og (EU) 2018/2066 i de følgende aktivitetsgruppene i henhold til vedlegg I til direktiv (EU) 2018/2067


Kode
Aktivitet
Kode
1a
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg der det utelukkende brukes kommersielle standardbrensler som definert i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, eller der det brukes naturgass ved anlegg i kategori A eller B.
Kode
1b
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger
Kode
3
Aktivitet
Produksjon av koks. Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm). Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder kontinuerlig støping.
Kode
4
Aktivitet
Produksjon eller behandling av jernholdige metaller (herunder ferrolegeringer) Produksjon av sekundæraluminium Produksjon eller behandling av ikke-jernholdige metaller, herunder produksjon av legeringer
Kode
5
Aktivitet
Produksjon av primæraluminium (utslipp av CO2 og PFK)
Kode
6
Aktivitet
Produksjon av sementklinker Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt Produksjon av glass, herunder glassfibrer Produksjon av keramiske produkter ved brenning Produksjon av isolasjonsmaterialer av mineralull Tørking eller røsting av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter
Kode
7
Aktivitet
Produksjon av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer Produksjon av papir eller papp
Kode
8
Aktivitet
Produksjon av karbonstøv Produksjon av ammoniakk Produksjon av organiske kjemikalier i bulk ved krakking, reformering, delvis eller full oksidasjon eller ved lignende prosesser Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidasjon Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3)
Kode
9
Aktivitet
Produksjon av salpetersyre (utslipp av CO2 og N2O) Produksjon av adipinsyre (utslipp av CO2 og N2O) Produksjon av glyoksal og glyoksalsyre (utslipp av CO2 og N2O) Produksjon av kaprolaktam
Kode
98
Aktivitet
Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF