Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

VV 003

Ecoxy AS

Julsundvegen 4
6412 Molde

Telefon: 40003656/93175825
E-post: post@ecoxy.no
Hjemmeside: http://www.ecoxy.no
Verifikasjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17029:2019
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ecoxy AS
Julsundvegen 4
6412 Molde
Operates: Norway


Merknad: Virksomheten er akkreditert for verifikasjon av klimautslippsrapporter i henhold til NS-EN ISO/IEC 17029:2019 med NS-EN ISO 14065:2021 og forordninger (EU) 2018/2067 og (EU) 2018/2066 i de følgende aktivitetsgruppene i henhold til vedlegg I til direktiv (EU) 2018/2067


Kode
Aktivitet
Kode
1a
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg der det utelukkende brukes kommersielle standardbrensler som definert i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, eller der det brukes naturgass ved anlegg i kategori A eller B.
Kode
1b
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger
Kode
3
Aktivitet
Produksjon av koks. Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm). Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder kontinuerlig støping.
Kode
4
Aktivitet
Produksjon eller behandling av jernholdige metaller (herunder ferrolegeringer) Produksjon av sekundæraluminium Produksjon eller behandling av ikke-jernholdige metaller, herunder produksjon av legeringer
Kode
6
Aktivitet
Produksjon av sementklinker Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt Produksjon av glass, herunder glassfibrer Produksjon av keramiske produkter ved brenning Produksjon av isolasjonsmaterialer av mineralull Tørking eller røsting av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter
Kode
7
Aktivitet
Produksjon av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer Produksjon av papir eller papp
Kode
98
Aktivitet
Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF