Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 308

Norner AS

Material Testing and Characterization

Dokkvegen 20
3920 Porsgrunn

Telefon: 35578000
E-post: Henning.baann@Norner.no
Hjemmeside: http://www.norner.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norner AS
Dokkvegen 20
3920 PorsgrunnPermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests
Parameter
Salttåke
Referansestandard
ISO 9227
Intern metode identitet
M730937 M731015
Merknad
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Prøving av vedheftingsevne ved avtrekk
Referansestandard
ISO 4624
Intern metode identitet
M730961
Merknad
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 9: Beskyttende malingssystemer og metoder for laboratorieprøving av holdbarhet for offshorekonstruksjoner og lignende konstruksjoner
Referansestandard
ISO 12944-9
Intern metode identitet
M730961
Merknad
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 6: Metoder for laboratorieprøving av holdbarhet
Referansestandard
ISO 12944-6
Intern metode identitet
M730994
Merknad
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 6: Metoder for laboratorieprøving av holdbarhet
Referansestandard
ISO 12944-6
Intern metode identitet
M730993
Merknad
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 6: Metoder for laboratorieprøving av holdbarhet
Referansestandard
ISO 12944-6
Intern metode identitet
M730995
Merknad
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Bestemmelse av væskebestandighet - Del 1: Nedsenking i andre væsker enn vann
Referansestandard
ISO 2812-1
Intern metode identitet
M730992
Merknad
Ekskluderer seksjoner 6 & 7 av ISO 2812-1:2017
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Bestemmelse av væskebestandighet - Del 2: Nedsenking i vann
Referansestandard
ISO 2812-2
Intern metode identitet
M730940
Merknad
Ekskluderer seksjoner 6.1; 6.2; 6.3 & 6.5
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Gittersnittprøving
Referansestandard
ISO 2409
Intern metode identitet
M730995
Merknad
Objekt
Maling og lakk
Parameter
Bestemmelse av motstand mot katodisk avbinding på malinger eksponert i sjøvann
Referansestandard
ISO 15711
Intern metode identitet
M730939
Merknad
Fastsettelse av avbinding i henhold til ISO 12994-9
Objekt
Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på defekter og av intensitet av jevn forandring av utseende
Parameter
Grad av nedbryting
Referansestandard
ISO 4628-2, -3, -4, -5, -6
Intern metode identitet
M730990
Merknad
Gjelder ISO 4628-2, -3, -4, -5 og -6
Objekt
Maling og lakk - Bestemmelse av motstand mot fuktighet - Del 1: Kondensasjon (enkeltsidig eksponering)
Parameter
Kontinuerlig kondensasjon
Referansestandard
ISO 6270-1
Intern metode identitet
M730993
Merknad
Ekskluderer seksjoner 7.1, 7.2, 7.3 & 7.4 av ISO 6270-1:2017
Objekt
Maling og lakk - Metoder for eksponering for laboratorielyskilder - Del 3: UV-lysstoffrør
Parameter
UV fluorescens
Referansestandard
ISO 16474-3
Intern metode identitet
M730938
Merknad
Ekskluderer seksjon 6 av ISO 16474-3