Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 300

Heidelberg Materials Miljø avd. Brevik

Postboks 63
3950 BREVIK

Telefon: 35573650 / 35573660
E-post: post@renor.no
Hjemmeside: http://www.renor.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Renor AS
Postboks 63
3950 BREVIKPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fast brensel
Parameter
Fuktighet, flyktighet, askerest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD0878
Merknad
Metode basert på ISO 11722:2013, ISO 18134-3:2015, ISO 562:2010, ISO 18123:2015, ISO 1171:2010, ISO 18122:2015
Objekt
Fast brensel
Parameter
Kalorimetrisk brennverdi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD0865
Merknad
Metode basert på ISO 1928:2009.
Objekt
Fast brensel
Parameter
Karbon, svovel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD4294
Merknad
Intern metode basert på ASTM D1552-16:2016e1, NS-EN 15936:2012
Objekt
Flytende brensel
Parameter
Kalorimetrisk brennverdi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD0865
Merknad
Metode basert på ASTM D240:17.
Objekt
Flytende brensel
Parameter
Karbon, svovel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD4294
Merknad
Intern metode basert på ASTM D1552-16:2016e1, NS-EN 15936:2012
Objekt
Kull
Parameter
Fuktighet, flyktighet, askerest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD0878
Merknad
Metode basert på ISO 11722:2013, ISO 18134-3:2015, ISO 562:2010, ISO 18123:2015, ISO 1171:2010, ISO 18122:2015
Objekt
Kull
Parameter
Kalorimetrisk brennverdi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD0865
Merknad
Metode basert på ISO 1928:2009.
Objekt
Kull
Parameter
Karbon, svovel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PD4294
Merknad
Metode basert på ASTM D1552-16:2016e1, NS-EN 15936:2012