Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 294

Forsvarets laboratorietjeneste

Kjemi- og materiallaboratoriet

Postboks 10
2027 Kjeller

Telefon: 63 80 87 53
E-post: tsveen@mil.no
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kjemi- og materiallaboratoriet
Postboks 10
2027 KjellerPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Drivstoff
Parameter
Utseende, vann og fast stoff, farge
Referansestandard
ASTM D4176
Intern metode identitet
P5-K16
Merknad
Visuell metode, Prosedyre 1
Objekt
Drivstoff
Parameter
Flammepunkt
Referansestandard
IP 170
Intern metode identitet
P5-K48
Merknad
Abel
Objekt
Drivstoff/Oljer
Parameter
Kinematisk viskositet
Referansestandard
ASTM D7042:21a
Intern metode identitet
P5-K53
Merknad
Stabinger, ved -20°C, 40°C og 100°C
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Vannreaksjon
Referansestandard
ASTM D1094-07
Intern metode identitet
Merknad
Kontroll av vannblandbare komponenter
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Frysepunkt
Referansestandard
ASTM D7153-22
Intern metode identitet
P5-K18
Merknad
Automatisk metode
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Frosthemmere (Eter)
Referansestandard
ASTM D5006-11
Intern metode identitet
P5-K20
Merknad
Analogt refraktometer
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Gum content
Referansestandard
IP 540
Intern metode identitet
P5-K102
Merknad
Luft og damp metode
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Termisk oksidasjon stabilitet
Referansestandard
ASTM D3241
Intern metode identitet
P5-K63
Merknad
Test av nedbrytningsprodukter
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Farge
Referansestandard
ASTM D6045-20
Intern metode identitet
P5-K49
Merknad
Automatisk metode
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Påvisning av kobber-korrosjon
Referansestandard
ASTM D130:19
Intern metode identitet
P5-K71
Merknad
Test med kobberstripe
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Flammepunkt
Referansestandard
ASTM D93-20
Intern metode identitet
P5-K15
Merknad
Pensky-Martens, Prosedyre A
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Destillasjon av petroleumsprodukter
Referansestandard
ASTM D86-20b
Intern metode identitet
P5-K3
Merknad
Automatisk, atmosfærisk destillasjon
Objekt
Væsker
Parameter
Tetthet, relativ tetthet og API tyngde
Referansestandard
ASTM D4052-22
Intern metode identitet
P5-K10
Merknad
Tetthet ved 15°C