Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 294

Forsvarets laboratorietjeneste

Kjemi- og materiallaboratoriet

Postboks 10
2027 Kjeller

Telefon: 63 80 87 53
E-post: tsveen@mil.no
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kjemi- og materiallaboratoriet
Postboks 10
2027 KjellerPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Drivstoff
Parameter
Utseende, vann og fast stoff, farge
Referansestandard
ASTM D4176-20
Intern metode identitet
P5-K16
Merknad
Visuell metode, Prosedyre 1
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Frysepunkt
Referansestandard
ASTM D7153:15e1
Intern metode identitet
P5-K18
Merknad
Automatisk metode
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Gum content
Referansestandard
IP 540
Intern metode identitet
P5-K102
Merknad
Luft og damp metode
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Frosthemmere (Eter)
Referansestandard
ASTM D5006:11
Intern metode identitet
P5-K20
Merknad
Analogt refraktometer
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Vannreaksjon
Referansestandard
ASTM D1094:07
Intern metode identitet
P5-K45
Merknad
Kontroll av vannblandbare komponenter
Objekt
Flydrivstoff
Parameter
Termisk oksidasjon stabilitet
Referansestandard
ASTM D3241-20b
Intern metode identitet
P5-K63
Merknad
Test av nedbrytningsprodukter
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Farge
Referansestandard
ASTM D6045-20
Intern metode identitet
P5-K49
Merknad
Automatisk metode
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Destillasjon av petroleumsprodukter
Referansestandard
ASTM D86-20b
Intern metode identitet
P5-K3
Merknad
Automatisk, atmosfærisk destillasjon
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Påvisning av kobber-korrosjon
Referansestandard
ASTM D130:19
Intern metode identitet
P5-K71
Merknad
Test med kobberstripe
Objekt
Petroleumsprodukter
Parameter
Flammepunkt
Referansestandard
ASTM D93-20
Intern metode identitet
P5-K15
Merknad
Pensky-Martens, Prosedyre A
Objekt
Væsker
Parameter
Tetthet
Referansestandard
ASTM D4052:18a
Intern metode identitet
P5-K10
Merknad
Tetthet ved 15°C