Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 280

Microsafe AS

Postboks 51
5484 Sæbøvik

Telefon: 45006020
E-post: info@microsafe.as
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Microsafe AS
Sæbøviksveien 113
5484 SæbøvikPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M11
Merknad
Innstøpning/Compact Dry AQ
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M11
Merknad
Innstøpning/Compact Dry AQ
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M13
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann (ubehandlet & behandlet)
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
AFNOR BRD 07/20-03/11
Intern metode identitet
M12
Merknad
MF-metode (Rapid' E. coli), begrenset til vann med lavt suspendert stoff
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av total antall koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
Nordval No: 036
Intern metode identitet
M06
Merknad
HyServe Compact Dry EC
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
M05
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
M07
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
M04
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
M09
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
M08
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr, prøver fra produksjonsmiljø og feces fra dyr
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR 12/32-10/11
Intern metode identitet
M10
Merknad
VIDAS® UP Salmonella
Objekt
Næringsmidler, unntatt meieriprodukter og rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
M02
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler, unntatt skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
M03
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)