Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 279

Tolletaten

Vareførselsdivisjonen - Laboratoriet

Postboks 2103 Vika
0125 Oslo

Telefon: 22860312/98019032
E-post: agli@toll.no
Hjemmeside: http://www.toll.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Vareførselsdivisjonen - Laboratoriet
Grensesvingen 26
0663 OsloPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Diesel
Parameter
% SY-124 merket diesel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB.ME.TO.0002
Merknad
Omregning av resultat
Objekt
Diesel
Parameter
Tetthet
Referansestandard
NS-EN ISO 12185
Intern metode identitet
LAB.ME.TO.0003
Merknad
Anton Paar Densitometer.
Objekt
Diesel
Parameter
Bestemmelse av Euromarker (Solvent Yellow 124)
Referansestandard
ILIADe 113
Intern metode identitet
LAB.ME.TO.0002
Merknad
HPLC-UV