Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 028

Trondheim kommune

Miljølaboratoriet

Bynesveien 68
7018 TRONDHEIM

Telefon: 72 54 10 30 Faks. 72 54 10 31
E-post: miljolab.bydrift@trondheim.kommune.no
Hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/miljolab
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Høvringen Renseanlegg (HØRA)
Bynesveien 68, 7018 Trondheim


Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS 4758
Intern metode identitet
K023
Merknad
Manometrisk metode
Objekt
Avløpsvann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K024
Merknad
Objekt
Avløpsvann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
K024
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
K001
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K009
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
K004
Merknad
Manuell metode
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
K006
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ, manuell metode
Objekt
Slam
Parameter
Aske, gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K026
Merknad
Gløding 550 °C
Objekt
Slam
Parameter
Vanninnhold og tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K026
Merknad
Gravimetrisk bestemmelse
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kloakk, alle typer vann, slam, jord, sedimenter og sand
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M125
Merknad
MPN
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, vann og naturlige vekster
Parameter
Totalt cesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K030b
Merknad
Metode basert på scintillasjonstelling, Canberra 802-3x3
Den administrative/geografiske enheten:
Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg (VIVA)
Vikelvvegen 91, 7054 Ranheim


Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rent vann og avløpsvann
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K021
Merknad
Autoanalysator FS3700
Objekt
Rent vann og avløpsvann
Parameter
Totalt fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K019
Merknad
Autoanalysator FS3700
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
K008
Merknad
UV-absorbans omregnes til transmisjon
Objekt
Rentvann
Parameter
Total og sammensatt alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K003
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 9963-1 (1996)
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
K003
Merknad
Metode C, automatisert metode.
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
K003
Merknad
automatisert metode
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
K003
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
K003
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ, automatisert metode
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvising og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M144
Merknad
MF metode. Gjelder ikke avløpsvann.
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M103
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
M353
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Rent vann og badebassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
M249
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Rent vann og vannprøver fra badebassengvann og badeanlegg
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
ISO 16266-2
Intern metode identitet
M400
Merknad
MPN metode
Objekt
Rent vann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
M249
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Rentvann, badebassengvann og vann fra tekniske installasjoner
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731
Intern metode identitet
M165
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann og overflatevann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
M126
Merknad
MF metode
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
M158
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013). Gjelder ikke for telling av sporer.
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
M271
Merknad
Membranfiltrering