Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 027

Norsk Spesialolje AS

NSO laboratoriet

Herreveien 797
3962 Stathelle

Telefon: Tlf. 98 90 18 66 avd Bamble/sentralbord: 458 71 080
E-post: iws@spesialolje.no
Hjemmeside: http://www.spesialolje.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Spesialolje avd Bamble
Herreveien 797
3962 StathellePermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Olje
Parameter
PCB: total og sum 7 (-28,-52,-101,-118, -153, 138,-180)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37
Merknad
GC/ECD 7 Dutch og sum PCB Metode basert på tilbaketrukket standard DIN 51527 (1987)
Objekt
Olje
Parameter
Svovel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22
Merknad
Metode basert på ASTM D4294:16e1 (2016)
Objekt
Olje
Parameter
Flammepunkt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11
Merknad
Metode basert på ASTM D93-20 (2020)
Objekt
Olje
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14
Merknad
Metode basert på ASTM D4377 (2011)
Objekt
Olje
Parameter
Klor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16
Merknad
Metode basert på ASTM D4294:16e1 (2016)