Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 259

Net Emballasje- og produkttesting AS

Blekebakkvegen 45
3950 Brevik

Telefon: 90017025
E-post: info@net17025.com
Hjemmeside: http://www.net17025.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Net Emballasje- og produkttesting AS
Blekebakkvegen 45
3950 BrevikFeltlaboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Barnesikret emballasje
Parameter
Barnesikring av emballasje
Referansestandard
NS-EN ISO 8317
Intern metode identitet
ATM 003
Merknad
Krav og prøvingsprosedyrer for gjenlukkbar emballasje
Den administrative/geografiske enheten:
NET Test Center
EIK Næringspark
Dronning Margretesvei 15
3961 STATHELLE, NorwayPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Emballasje
Parameter
Permeabilitetstest
Referansestandard
RID/ADR
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.7
Merknad
ADR/RID § 6.1.5.7 (måleusikkerhet ± 5%)
Objekt
Emballasje
Parameter
Tetthetsprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.4, IATA § 6.3.4, ISO 16495: Annex G
Objekt
Emballasje
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.3
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.3, IATA § 6.3.3, ISO 16495: Annex F
Objekt
Emballasje
Parameter
Prøver og prøvepreparering
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 9
Merknad
UN-rec § 6.1.5.2; ADR/RID § 6.1.5.2; IMDG § 6.1.5.2, IATA § 6.3.2
Objekt
Emballasje
Parameter
Stableprøve (stackingtest)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.6
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.6, IATA § 6.3.6; ISO 16495: Annex I
Objekt
Emballasje
Parameter
Trykkprøve (væske)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.5
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.5, IATA §6.3.5, ISO 16495: Annex H
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.9,
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.9, ISO 16495: Annex F
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Innvendig trykkprøve (væske)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.8
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.8, ISO 16495: Annex H
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Stableprøve (stackingtest)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.6
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.6, ISO 16495: Annex I
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Løft fra bunnen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.4, ISO 16495, Annex K
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Tetthetsprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.7
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.7, ISO 16495: Annex G
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Opprettingsprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.12
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.12, ISO 16495, Annex O
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Velteprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.11
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.11, ISO 16495, Annex N
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Riveprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.10
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.10, ISO 16495, Annex M
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Løft fra toppen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.5
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.5, ISO 16495, Annex L
Objekt
Storemballasje
Parameter
Løft fra toppen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.2
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.2, ISO 16495, Annex L
Objekt
Storemballasje
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.4, ISO 16495: Annex F
Objekt
Storemballasje
Parameter
Stableprøve (stackingtest)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.3
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.3, ISO 16495: Annex I
Objekt
Storemballasje
Parameter
Løft fra bunnen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.1
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.1, ISO 16495, Annex K