Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 273

Kristiansand Kommune Ingeniørvesenet

KAPA

Postboks 74
4685 Nodeland

Telefon: 38 07 50 00 (sentralbord)
E-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
Hjemmeside: http://www.kristiansand.kommune.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Grønvika renseanlegg
Grønviksveien 13
4515 MandalPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning §14-1
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning §14-1
Den administrative/geografiske enheten:
Handeland renseanlegg
4440 Tonstad


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning §14-1
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning §14-1
Den administrative/geografiske enheten:
Høllen Renseanlegg
Soltaveien 16
4640 SøgnePermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning §14-1
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på måling på fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning §14-1
Den administrative/geografiske enheten:
Odderøya Renseanlegg
Sjølystveien 31
4610 KristiansandPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fra trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av overflateaktive stoffer
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
Prosedyre for kvalifiserte stikkprøver
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking). Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på måling på fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Prosedyre for oppstart av prøvetaking
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning