Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 267

INEOS Rafnes AS

Ineos Rafnes Laboratorium

Rafnes Industriområde
3966 Stathelle

Telefon: 35007500/35007505
E-post: ineos.rafnes@ineos.com
Hjemmeside: http://www.ineos.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ineos Rafnes
Rafnes Industriområde
3966 StathellePermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Brenngass, Fakkelgass
Parameter
Hydrogen, Metan, Etan, Etylen, Propan, Propylen, N-butan, Karbonmonoksid, Acetylen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EL12-00-07-34
Merknad
Metode basert på ASTM D1945-03. Gasskromatografi
Objekt
Etangass
Parameter
Etan, Propan, Metan, Isobutan, Etylen, Propylen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EL12-00-07-36
Merknad
Gasskromatografi