Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 257

Pharmaq Analytiq AS

Thormøhlensgt 53D
5006 Bergen

Telefon: 23298500
E-post: analytiq.norway@zoetis.com
Hjemmeside: http://www.pharmaq-analytiq.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Pharmaq Analytiq AS
Thormøhlensgt 53D
5006 BergenPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Francisella philomiragia subsp. Noatunensis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FRANCnoa-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Salmonid Alfavirus (SAV) (Nsp1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAVuni-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (IPNV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IPNV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Viral Nervøs Nekrose (VNN) Nodavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NODA-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Viral hemoragisk septikemi virus (VHSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
VHSV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Piscirickettsia salmonis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PISCIsal-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Renibacterium salmoniarum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RENIBsal-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Piscine myocarditis virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMCV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Yersinia ruckeri
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
YRgln-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Infective Salmon Anemia Virus (ISAV/ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ILAV-PA
Merknad
Sanntids - PCR
Den administrative/geografiske enheten:
Pharmaq Analytiq AS.
Fjordgata 8
7900 RørvikPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Infective Salmon Anemia Virus (ISAV/ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ILAV-PA
Merknad
Sanntids - PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Francisella philomiragia subsp. Noatunensis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FRANCnoa-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Salmonid Alfvirus (SAV) (Nsp1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAVuni-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (IPNV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IPNV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Viral Nervøs Nekrose (VNN) Nodavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NODA-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Viral hemoragisk septikemi virus (VHSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
VHSV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Piscirickettsia salmonis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PISCIsal-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Renibacterium salmoniarum
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RENIBsal-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Piscine myocarditis virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PMCV-PA
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Vev, melke og rognvæske fra laks, torsk og ørret
Parameter
Yersinia ruckeri
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Yrgln-PA
Merknad
Sanntids-PCR