Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 255

EQUINOR ASA

Equinor Laboratorier

5954 Mongstad

Telefon: +47 48212364
E-post: ellil@equinor.com
Hjemmeside: http://www.equinor.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
CP - Mongstad
Equinor ASA
5954 MongstadPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Oljeindeks
Referansestandard
OSPAR 2005-15
Intern metode identitet
SO01027
Merknad
Gasskromatografi. OSPAR 2005-15 er en modifikasjon av ISO 9377-2. Avløpsvann innbefatter produsert vann, ballastvann, slops/drenasjevann og vann fra avløpsrenseanlegg.
Objekt
Pentanekstrakt
Parameter
Oljeindeks
Referansestandard
OSPAR 2005-15
Intern metode identitet
SO01027
Merknad
Gasskromatografi. OSPAR 2005-15 er en modifikasjon av ISO 9377-2. Akkrediteringen omfatter ikke ekstraksjon, kun analyse av pentanekstrakt levert av kunde.
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Hammerfest
Equinor ASA
Melkøya
9600 HammerfestPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass; Metan, etan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan, n-pentan, nitrogen, karbondioksid, heksan og tyngre (C6+)
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO00792
Merknad
Gasskromatografi
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Kollsnes
Equinor ASA
Equinor Kollsnes Gassanlegg
5337 RongPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass Metan, etan, propan, isobutan, n-butan, isopentan, n-pentan, heksan og tyngre (C6+), helium, oksygen/argon, nitrogen, karbondioksid
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO01048
Merknad
Gasskromatografi
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Kårstø
Equinor ASA
5565 TysværvågPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass: Metan, Etan, Propan, i-Butan, n-Butan, i-Pentan, n-Pentan, Hexan og tyngre (C6+), Nitrogen, Karbondioksid, Argon
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO01049
Merknad
Gasskromatografi
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass: Metan, Etan, Propan, i-Butan, n-Butan, i-Pentan, n-Pentan, Heksan og tyngre (C6+), Nitrogen, Karbondioksid, Oksygen
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO01498
Merknad
Gasskromatografi
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Mongstad
Equinor ASA
5954 MongstadPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Raffinerigass og fordampet flytende petroleumsgass (LPG)
Parameter
Gassammensetning: Hydrogen, Nitrogen, 1,3-butadien, Karbondioksid, Eten, Etan, Oksygen, Metan, Karbonmonoksid, Heksan og tyngre (C6+), Propan, Propen, i-Butan, n-Butan, 1-Buten, i-Buten, c-Buten, t-Buten, i-Pentan, n-Pentan, Hydrogensulfid.
Referansestandard
UOP539-12
Intern metode identitet
SO01384
Merknad
Gasskromatografi
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Sture
Equinor ASA
Stureterminalen
5336 TjeldstøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Råolje
Parameter
Tetthet og relativ tetthet
Referansestandard
ASTM D5002
Intern metode identitet
SO01047
Merknad
Måleprinsipp: Anton Paar
Objekt
Råolje
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
ASTM D4928-12
Intern metode identitet
SO01046
Merknad
Måleprinsipp: Karl Fisher
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Tjeldbergodden
Equinor ASA
6699 KjørsvikbugenPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass: Metan, Etan, Propan, i-Butan, n-Butan, i-Pentan, n-Pentan, Heksan og tyngre (C6+), Nitrogen, Karbondioksid
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO011221
Merknad
Gasskromatografi