Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 003

Eurofins Environment Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo
1506 MOSS

Telefon: Tlf: 09440
E-post: miljo@eurofins.no
Hjemmeside: http://www.eurofins.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Bergen
Sandviksveien 110
5035 BERGENPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mineral-, spill- og refusjonsoljer
Parameter
PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.03.05
Merknad
GC- ECD
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Automatisert metode basert på titrering og NS 4754
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Olje
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
AM3211.02.34
Merknad
GC-FID
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
AM3211.02.12
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Propylenglykol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.43
Merknad
GC-FID
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM3211.02.40
Merknad
Metrohm Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM3211.02.40
Merknad
Potensiometrisk med Metrohm Titrator System, Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM3211.02.40
Merknad
Spektrofotometer, Metrohm Automatisert metode
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM3211.02.40
Merknad
Flow cell, Metrohm, automatisert metode
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av oppløst oksygen
Referansestandard
NS-ISO 5813
Intern metode identitet
AM3211.02.35
Merknad
Iodometrisk metode, gjelder ikke for metning
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012)
Objekt
Sjøvann
Parameter
Olje
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.34
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 9377-2
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Oljeindeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.36
Merknad
GC (Sum C10.C40)
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
AM3211.02.17
Merknad
Objekt
Slam, jord, sedimenter og kompost
Parameter
Kornfordeling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.31
Merknad
basert på NS-EN 933-1:2012
Objekt
Slam, sedimenter og grus
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.18
Merknad
GC/MS
Objekt
Slam, sedimenter og jord
Parameter
PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.19
Merknad
Basert på NS-EN 12766-2, ASTM D 4059, ASTM D 3304-77. GC- ECD.
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.07
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.15
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann untattt koliforme bakterier i marint vann
Parameter
Telling av E. coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.03
Merknad
Membranfiltrering Gjelder for vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.04
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann (inkluderer alle typer), slam, sedimenter, jord, olje
Parameter
Uorganiske analyser, Organiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattform som er akkreditert under kjemisk analyse (P12) Prosedyre FA: SP300.54.03 ID logg: SP300.54.04
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Kristiansand
Ægirsvei 10
4632 KRISTIANSANDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rent vann og bassengvann
Parameter
KOF Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM326.12
Merknad
Metode basert på NS 4759
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode basert på NS 4754-1
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
AM326.15
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
AM326.01
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Metode C Automatisert metode
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.15
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.Coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.03
Merknad
Membranfiltrering Gjelder for vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften .
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.07
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann untattt koliforme bakterier i marint vann
Parameter
Telling av E. coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.04
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann (inkluderer alle typer)
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformsom er akkreditert under kjemisk analyse (P12) Prosedyre FA: SP300.54.03 ID logg: SP300.54.04
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Moss
Møllebakken 50
1538 MossPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
AM324.14
Merknad
Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.30
Merknad
Metode basert på SS028211 (1994) og NS 4752
Objekt
Avløpsvann, industrivann, overflatevann, resipientvann og sigevann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
AM324.29
Merknad
Spektroskopisk fotometrisk bestemmelse etter oksidasjon med dikromat
Objekt
Avløpsvann, slam
Parameter
Ammonium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.25
Merknad
Inga PC-titrate
Objekt
Biota
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.11
Merknad
Metode basert på NS4764:1980, gravimetri
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM324.12
Merknad
Metode C; Automatisert metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Aluminiumsfraksjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.40
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av utvalgte elementer; B,Na,Mg,Al,K, Ca,Cr,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn,As,Se, Ag,Cd,Sb,Pb
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
AM324.48
Merknad
ICP-MS
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse totalt fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
AM324.32
Merknad
Automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
AM324.39
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.47
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 12846
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff og gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.20
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983) og NS-EN 872
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Formiat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.23
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av total og sammensatt alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.05
Merknad
Metode basert på ISO 9963-1
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM324.02
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11905-1
Intern metode identitet
AM 324.32
Merknad
Metode basert på oksidativ oppslutning med peroksodisulfat
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann og bassengvann
Parameter
Fluorid, klorid, sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
AM324.09
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM324.06
Merknad
Automatisk metode
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM324.07
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, ferskvann, overflatevann og sjøvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.44
Merknad
Metode basert på NS 4743, Oppslutningmetode ved bruk av scintillasjonsglass
Objekt
Rentvann, industrivann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
AM324.50
Merknad
Diskret Analysator
Objekt
Rentvann, industrivann og avløpsvann
Parameter
Fluorid
Referansestandard
EPA Method 340.3
Intern metode identitet
AM324.50
Merknad
Diskret Analysator
Objekt
Rentvann, industrivann og avløpsvann
Parameter
Klorid
Referansestandard
EPA Method 325.2
Intern metode identitet
AM324.50
Merknad
Diskret Analysator
Objekt
Rentvann, industrivann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
AM324.50
Merknad
Diskret Analysator
Objekt
Rentvann, industrivann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av ortofosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
AM324.50
Merknad
Diskret Analysator
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av ortofosfat og totalt fosforinnhold
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
AM324.43
Merknad
Automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Ammonium-N
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
AM324.42
Merknad
Metoder med automatisert flyt (CFA og FIA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005)
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Nitrat+nitritt-N
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
AM324.44
Merknad
Automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.44
Merknad
Metode basert på NS 4743 og NS-EN ISO 13395
Objekt
Sjøvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC/NPOC) og løst organisk karbon (LOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
AM 324.46
Merknad
Objekt
Sjøvann og rentvann
Parameter
Silisium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.45
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 16264:2004
Objekt
Slam
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.02
Merknad
Objekt
Slam og sediment
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
AM324.11
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.03
Merknad
Membranfiltrering Gjelder for vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften .
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.07
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.15
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann og forurenset vann
Parameter
Telling av Legionella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM314.01
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 11731:17. Objekt: Forurenset vann (med høyt bakterietall), eks vann fra kjøletårn, Prosessvann, Scrubbere, Svabere og Sedimenter
Objekt
Alle typer vann untattt koliforme bakterier i marint vann
Parameter
Telling av E. coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.04
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.08
Merknad
Membranfiltreringsmetode
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, svaber
Parameter
Kvantifisering av Legionella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM314.22
Merknad
Metode basert på AFNOR BRD 07/15-12/07. PCR
Objekt
Slam, kompost
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM314.23
Merknad
Metode basert på Afnor no. EGS 38/01-03/15
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann (inkluderer alle typer)
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformsom er akkreditert under kjemisk analyse (P12) Prosedyre FA: SP300.54.03 ID logg: SP300.54.04
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Stavanger
Fabrikkveien 10
4033 StavangerPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM321.16
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM321.18
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983) og NS-EN 872
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM321.14
Merknad
Metode C Automatisert metode
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM321.10
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM321.05
Merknad
Metode C Automatisert metode
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
AM321.17
Merknad
UV/VIS.
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.07
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.15
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.03
Merknad
Membranfiltrering Gjelder for vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann untattt koliforme bakterier i marint vann
Parameter
Telling av E. coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.04
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.08
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann (inkluderer alle typer)
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformsom er akkreditert under kjemisk analyse (P12) Prosedyre FA: SP300.54.03 ID logg: SP300.54.04
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Trondheim
Ingvald Ystgaards vei 3 A
7047 TrondheimPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AMZDH.02
Merknad
Spektrofotometri
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AMZDH.03
Merknad
Filtrering Metode basert på NS 4733 (1983) og NS-EN 872.2 (2005)
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AMZDH.01
Merknad
Potensiometri Automatisert metode
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann (inkluderer alle typer)
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformsom er akkreditert under kjemisk analyse (P12) Prosedyre FA: SP300.54.03 ID logg: SP300.54.04
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Ålesund
Bjørge Industrivei 41
6057 ELLINGSØYPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM329.05
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.15
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6222, Analyse mellom 12-24 timer, Inkuberingstemp.: 22°C and 36°C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.07
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtal)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.03
Merknad
Membranfiltrering Gjelder kun for vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann, råvann, sjøvann
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.16
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann
Parameter
Telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.01
Merknad
Unntatt koliforme bakterier i marint vann MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lavt bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AMEnv.01.04
Merknad
Membranfiltrering