Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 009

Norsk institutt for vannforskning

Økernveien 94
0579 OSLO

Telefon: 22 18 51 00
E-post: Synne.A.Andresen@niva.no
Hjemmeside: http://www.niva.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
NIVA, Norsk institutt for vannforskning
Økernveien 94
0579 OSLOFeltlaboratorium
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsedimenter
Parameter
Marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
M1, M2
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker Publisert 2013
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
M1, M2
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker Publisert 2004
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ferskvann
Parameter
Oksygen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F1-1
Merknad
Metode basert på NS-ISO 5813:1983, Winklertitrering
Objekt
Ferskvann
Parameter
Cl, F, NO3, SO4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
C4-4
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10304-1:2009.
Objekt
Ferskvann
Parameter
Na, K, Ca, Mg og NH4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
C4-4
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 14911:1999.
Objekt
Ferskvann
Parameter
Total organisk karbon, TOC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G4-2
Merknad
Metode basert på NS-EN 1484:1997, UV/peroksodisulfat oppslutning
Objekt
Ferskvann
Parameter
Al (reaktivt og ikke labilt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E3-2
Merknad
Spektrofotometri
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Silikat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
C7-3
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 16264: 2004, fotometri/autoanalysator. Multimetode
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
A2-4
Merknad
Automatisert Publisert 1993
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Klorofyll a
Referansestandard
NS 4767
Intern metode identitet
H1-1
Merknad
Spektrofotometrisk måling i metanolekstrakt Publisert 1983
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Al, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Pb, U, B, Na, Mg, Si, K, Ca.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E8-4
Merknad
Metode basert på NS-ISO 17294-1:2007 og NS-EN ISO 17294-2:2016
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A4-3
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 7027-1. Publisert 2016. Kvantitativ spektrofotometri-automatisert.
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Fargetall
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A5-2
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 7887. Metode C. Automatisert. Publisert 2011.
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B2
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983) og NS-EN 872 (2005)
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Tot. suspendert materiale
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B4
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983)
Objekt
Ferskvann og sjøvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
NS-EN ISO 9963-1
Intern metode identitet
C1-4
Merknad
Automatisert Publisert 1996
Objekt
Ferskvann, sjøvann
Parameter
Organisk karbon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G5-4
Merknad
Metode basert på NS-EN 1484:1997 , katalytisk forbrenning
Objekt
Ferskvann, sjøvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D6-1
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 11905-1:1998 og tilbaketrukket NS 4743:1993
Objekt
Ferskvann, sjøvann
Parameter
Nitritt og nitrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D3-3
Merknad
Metode basert på NS 4745:1991, automatisert. Multimetode.
Objekt
Ferskvann, sjøvann
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D1-3
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS 4724 (1984), Automatisert. Multimetode.
Objekt
Ferskvann, sjøvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D2-1
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS 4725 (1984), Automatisert
Objekt
Ferskvann, sjøvann
Parameter
Ammonium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D5-4
Merknad
Automatisert
Objekt
Feskvann og sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
A1-5
Merknad
Potensiometrisk måling. Automatisert. Publisert 2012
Objekt
Sediment og biologisk materiale fra vandig miljø
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G6-2
Merknad
Metode basert på forbrenning ved 1800 °C
Objekt
Sediment og biologisk materiale fra vandig miljø
Parameter
Total karbon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G6-2
Merknad
Metode basert på APHA/AWWWA/WPCF og forbrenning ved 1800 °C
Objekt
Sjøvann
Parameter
Oksygen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F1-2
Merknad
Metode basert på NS-ISO 5813:1983, Winklertitrering
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
M3, M4
Merknad
Publisert 2013
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna og marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Faglige vurderinger og fortolkninger
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M10
Merknad
Vurderinger basert på veileder 02:2018
Den administrative/geografiske enheten:
NIVA, Region Sør
Jon Lilletuns vei 3
4879 GrimstadPermanent laboratorium
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
M3, M4
Merknad
Publisert 2013