Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 006

Kiwa AS

Materialteknologi

Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Materialteknologi, Kongsberg
Kirkegårdsveien 45
3600 KONGSBERGPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
ID 1405
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers-hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
ID 1471
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
ID 1403
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
ID 1406
Merknad
versjon 2010 inkl. endringsblad A1:2011
Objekt
Sveiseforbindelser i metalliske materialer
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
ID 1406
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Kornstørrelse
Referansestandard
ASTM E112
Intern metode identitet
ID 3718
Merknad
Metoden er begrenset til lineær interecept metoden og sammenligning Comparison / Intercept
P17 Miljø
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Kombinert klimatisk og dynamisk test
Referansestandard
IEC 60068-2-53
Intern metode identitet
ID 1443 ID 1444 ID 1447 1448
Merknad
Ref std Edition 2.0 Tests and guidance Temperatur Akselerasjon Frekvens kontr. Frekvens cursor Unntak: Endring av temperatur og fuktig varme er ikke omfattet.
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet
Referansestandard
IEC 60068-2-30
Intern metode identitet
ID 1446
Merknad
Ref. std. Third Edition Test Db Fuktighet = 15 - 98 %RH
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave lufttrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-13
Intern metode identitet
ID 1923
Merknad
Ref. std Edition 5.0
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-11
Intern metode identitet
ID 1445
Merknad
Ref. std Edition 4.0 Test Ka
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon Mixed Mode
Referansestandard
IEC 60068-2-80
Intern metode identitet
ID 1447 ID 1448
Merknad
Ref std. Edition 1.0. Test Fi Temperatur = -50 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz
Referansestandard
IEC 60068-2-6
Intern metode identitet
ID 1448
Merknad
Ref. std Edition 7.0. Test Fc Sinus 0-150 G
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Støt/bump
Referansestandard
IEC 60068-2-27
Intern metode identitet
ID 1449
Merknad
Ref. std Edition 4.0 Test Ea <100 g, <20 ms <200gms <100 kg testobjekt
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz
Referansestandard
IEC 60068-2-64
Intern metode identitet
ID 1447
Merknad
Edition 2.0 Test M Random 0-150 G
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet
Referansestandard
IEC 60068-2-78
Intern metode identitet
ID 1446
Merknad
Ref. Std. Edition 2.0 Test Cab Fuktighet = 15 - 98 %RH Temperatur = +20 til +80 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur
Referansestandard
IEC 60068-2-1
Intern metode identitet
ID 1443
Merknad
Ref. std Edition 6.0 Test A-Kald Stort kammer: BxLxH =2770x4780x220 mm Temperatur=-75 til +90 oC Lite kammer: BxLxH =1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur
Referansestandard
IEC 60068-2-2
Intern metode identitet
ID 1444
Merknad
Ref. std Edition 5.0 Test B-Tørr varme Stort kammer: BxLxH =2770x4780x220 mm Temperatur=-75 til +90 oC Lite kammer: BxLxH =1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur-veksling
Referansestandard
IEC 60068-2-14
Intern metode identitet
ID 1459
Merknad
Ref. Std. Edition 6.0 Test NA og Nb Temperatur = -75 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet
Referansestandard
IEC 60068-2-38
Intern metode identitet
ID 1446
Merknad
Ref. Std. Edition 3.0 Test Z/AD Fuktighet = 15 - 98 %RH Temperatur = +20 til +80 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Kombinert temperatur eller temperatur og luftfuktighet med lavt lufttrykktest
Referansestandard
IEC 60068-2-39
Intern metode identitet
ID 1923
Merknad
Ekskludert kombinert lavt lufttrykk og fuktighet
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Shock Response Spektrum
Referansestandard
IEC 60068-2-81
Intern metode identitet
ID 1449
Merknad
Ref std First edition Test Ei
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Syklisk salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-52
Intern metode identitet
ID 1445
Merknad
Ref. std Edition 3.0 Test Kb. Metode 1-6.
Den administrative/geografiske enheten:
Materialteknologi, Rygge
Granheimveien 12
NO-1580 RyggePermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rustfritt stål
Parameter
Testmetoder for å detektere skadelig inter fase i Duplex Austenittiske
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
ID 3210
Merknad
Metode C
Objekt
Rustfritt stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48:11
Intern metode identitet
ID 3210
Merknad
Metode A
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
ID 3204
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers-hardhetsmåling - Del 1
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
ID 3198
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
ID 3200
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
ID 3183
Merknad
versjon 2010 inkl. endringsblad A1:2011
Objekt
Sveis
Parameter
Vickers hardhetsprøving på buesveisforbindelser
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
ID 3198
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Skårslag
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
ID 3204
Merknad
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
ID 3200
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Volumfraksjon av faserCount
Referansestandard
ASTM E562-19
Intern metode identitet
ID 3380
Merknad
Objekt
Sveiser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
ID 3215/3219
Merknad