Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PT 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3033 Kambo
1506 MOSS

Telefon: +47 48180117
E-post: pt001@ftn.eurofins.com
Hjemmeside: http://www.eurofins.no/SLP, www.eurofins.no/PT
Organisasjonen tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17043:2010
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Moss
Møllebakken 40
1538 MossEgen aktivitet
SLP16 Program for mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Hygiene
Parameter
Telling av: Aerobe mikroorganismer, Enterobacteriaceae, Koliforme bakterier, Escherichia coli, Mugg, Gjær. Deteksjon av: Escherichia coli, Koagulasepositive stafylokokker, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmateriale er svaber/klut.
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Telling av: Aerobe mikroorganismer, Melkesyrebakterier, Fremmedkim, Enterobacteriaceae, Koliforme bakterier, Termotolerante koliforme bakterier Escherichia coli, Mugg, Gjær, Presumptiv Bacillus cereus, Enterokokker, Koagulasepositive stafylokokker, Clostridium perfringens, Anaerobe sulfittreduserende bakterier, Listeria monocytogenes, H2S produserende bakterier. Deteksjon av: Listeria monocytogenes, Listeria spp., Salmonella spp., Esherichia coli O157:H7 (stx negativ).
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmaterialet er naturlig tørket mat
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Telling av: Campylobacter spp. Deteksjon av: Campylobacter spp. Sykdomsfremkallende Vibrio spp. (V. cholera / V. parahaemolyticus)
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmaterialet er frysetørkede mikroorganismer
Objekt
Vann
Parameter
Telling av: Kimtall (22 og 36 °C), Koliforme bakterier, Termotolerante koloforme bakterier, Escherichia coli, Intestinale enterokokker, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Mugg, Gjær, Koagulasepositive stafylokokker. Deteksjon av: Salmonella spp., Campylobacter spp., Sykdomsfremkallende Vibrio spp. (V. cholera / V. parahaemolyticus), Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus.
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmaterialet er frysetørkede mikroorganismer
SLP31 Fleksibel akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann, næringsmidler og hygiene
Parameter
Mikroorganismer for kvalitativ og/eller kvantitativ analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LP400.SLP.04.12 LP400.SLP.04.13
Merknad
Fleksibiliteten gjelder endringer i objekt og/eller parameter i akkreditert SLP program.