Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 145

Senja Lab AS

Sjøgata 5
9300 FINNSNES

Telefon: Tlf. 77 85 07 40
E-post: post@senjalab.no
Hjemmeside: http://www.senjalab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Senja Lab AS
Sjøgata 5
9300 FINNSNESPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
0500
Merknad
Selektiv dyrkning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
0510
Merknad
Selektiv dyrkning m/anaerob verifisering
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
0105/0103
Merknad
Ved 30 eller 20 grader Celcius
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av sulfittreduserende Clostridier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
0700
Merknad
Utføres kun anaerobe sulfittreduserende bakterier
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
0600
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
0200
Merknad
Innstøping
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterokokker
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
0400
Merknad
Platespredning
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
0250/0300
Merknad
Innstøping
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
0900-0930
Merknad
RAPID’ L. mono
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NordVal No: 032
Intern metode identitet
0800/ 0810
Merknad
RAPID' Salmonella, kort protokolll
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
4000
Merknad
Kolonitelling ved innstøping
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
4200
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
4100/4120
Merknad
Membranfiltrering A1 amendement (2017)