Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 118

Norges Geotekniske Institutt AS

Løsmasselaboratoriet

Postboks 3930 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Telefon: Tlf. 22 02 30 00 Faks. 22 23 04 48
E-post: ngi@ngi.no
Hjemmeside: http://www.ngi.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norges Geotekniske Institutt
Sandakerveien 140
0484 OsloPermanent laboratorium
P9901 Geoteknisk prøving
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Jord
Parameter
Utførelse av permeabilitetsforsøk i triaks-, DSS-og ødometercelle
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LLP 017
Merknad
Objekt
Jord
Parameter
Bestemmelse av vanninnhold
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-1
Intern metode identitet
LLP 001
Merknad
Objekt
Jord
Parameter
Bestemmelse av korndensitet
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-3
Intern metode identitet
LLP 009
Merknad
bestemmelse av romvekt av korn
Objekt
Jord
Parameter
Bestemmelse av romdensitet
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-2
Intern metode identitet
LLP 011
Merknad
bestemmelse av total romvekt
Objekt
Jord
Parameter
Kornfordelingsanalyse av jordprøver
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-4
Intern metode identitet
LLP 007
Merknad
Objekt
Jord
Parameter
Bestemmelse av endimensjonal konsolideringsegenskap ved ødometerprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-5
Intern metode identitet
LLP 016
Merknad
Objekt
Jord
Parameter
Bestemmelse av udrenert skjærstyrke ved konusprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-6
Intern metode identitet
LLP 004
Merknad
Objekt
Jord
Parameter
Bestemmelse av udrenert skjærstyrke ved enaksial trykkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-7
Intern metode identitet
LLP 006
Merknad
Akkreditering er bare for jord med mindre styrke enn 300kPa.
Objekt
Jord
Parameter
Bestemmelse av endimensjonal konsolideringsegenskap ved ødometerprøving (kontinuerlig belastning)
Referansestandard
NS 8018
Intern metode identitet
LLP016
Merknad
Objekt
Jordmateriale
Parameter
Bestemmelse av målte parametere ved syklisk triaksforsøk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LLP014
Merknad
Intern metode
Objekt
Jordmateriale
Parameter
Bestemmelse av målte parametere ved statisk DSS forsøk
Referansestandard
ASTM D6528
Intern metode identitet
LLP015
Merknad
Objekt
Jordmateriale
Parameter
Bestemmelse av målte parametere ved syklisk DSS forsøk
Referansestandard
ASTM D8296
Intern metode identitet
LLP015
Merknad
Objekt
Jordmateriale
Parameter
Bestemmelse av målte parametere ved syklisk DSS forsøk
Referansestandard
ISO 17892-9
Intern metode identitet
LLP014
Merknad
Objekt
Leire og leirige jordarter
Parameter
Konusflytegrense
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-12
Intern metode identitet
LLP 002
Merknad
Objekt
Leire og leirige jordarter
Parameter
Plastisitetsgrensen
Referansestandard
NS-EN ISO 17892-12
Intern metode identitet
LLP 003
Merknad
Objekt
Leire/silt
Parameter
Bestemmelse av kornfordeling ved "Falling Drop"-metoden
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LLP 008
Merknad
Objekt
Sand/silt
Parameter
Bestemmelse av maksimum og minimum tørr romvekt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LLP 010
Merknad