Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 137

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag

Postboks 5003 NMBU
1432 Ås

Telefon: Tlf. 67 23 00 00 Faks. 22 96 48 50
E-post: randi.sjovik@nmbu.no
Hjemmeside: http://www.nmbu.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Algelaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Skjell
Parameter
STX-gruppetoksiner
Referansestandard
AOAC Official Method 2011.02
Intern metode identitet
M-AL 12
Merknad
Deteksjon med HPLC-FLD (AOAC official method 2011.02, Paralytic shellfish toxins in mussels, clams, oysters and scallops (2011))
Objekt
Skjell
Parameter
Fettløslige marine algetoksiner (OA, YTX og AZA-gruppetoksiner)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-AL 10
Merknad
EU-harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS, version 5, January 2015 (RIKILT var den som utarbeidet EU-metoden)
Objekt
Skjell
Parameter
DA-gruppetoksiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-AL 11
Merknad
HPLC-UV (Quilliam MA et al, Journal of AOAC International, vol 78, No2, 543- 554, 1995)
Den administrative/geografiske enheten:
Matmikrolaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Melk
Parameter
Antibakterielle stoffer: -penicilliner -sulfonamider -dihydrostreptomycin -tetracykliner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-HL 2
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Rentvann (drikkevann)
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M-HL 24
Merknad
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall (drikkevann)
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
M-HL 38
Merknad
Membranfiltrering I hht A1
Den administrative/geografiske enheten:
Miljøtokslaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
Klorerte pesticider: HCB a-HCH b-HCH g-HCH Heptaklor Oxyklordan trans-Klordan cis-Klordan trans-Nonaklor cis-Nonaklor p,p’-DDE o,p’-DDD p,p’-DDD o,p’-DDT p,p’-DDT Mirex
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-ECD, GC-MS
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
Bromerte flammehemmere: BDE-77 BDE-99 BDE-28 BDE-47 BDE-100 BDE-153 BDE-154 BDE-183 BDE-209 HBCDD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-MS
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.1.3
Merknad
Gravimetri
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
PCB (Polyklorerte bifenyler): PCB-28 PCB-31 PCB-52 PCB-101 PCB-105 PCB-114 PCB-118 PCB-138 PCB-153 PCB-156 PCB-157 PCB-170 PCB-180 PCB-189
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-ECD, GC-MS
Den administrative/geografiske enheten:
Parasittlaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann (drikkevann)
Parameter
Påvisning av Cryptosporidium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-PA.4
Merknad
Filtrering/IMS/IFAT: ISO 15553:2006 US EPA 1622, 1997, Draft USA EPA 1623.1, 2011
Objekt
Rentvann (drikkevann)
Parameter
Påvisning av Giardia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-PA.4
Merknad
Filtrering/IMS/IFAT: ISO 15553:2006 US EPA 1622, 1997, Draft USA EPA 1623.1, 2011