Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 032

Nemko Norlab AS

P.boks 611,
NO- 8607 Mo i Rana

Telefon: +47 404 84 100
E-post: info@nemkonorlab.com
Hjemmeside: http://www.nemkonorlab.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 BRØNNØYSUNDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D02832
Merknad
Metode C Automatisert ManTech analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02832
Merknad
Automatisert ManTech analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
D02832
Merknad
Ekvivalent med ISO 7888:1993, Automatisert ManTech analyserobot
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D02832
Merknad
Kvantitativ Automatisert med ManTech analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
D02803
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02906
Merknad
MF-metode
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02857
Merknad
Petrifilm, metode basert på AOAC Offical Method 991.14
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
D02866
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
D03018
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
D02858
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Påvisning av salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
D02864
Merknad
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 HUSBYSJØENPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Ekvivalent med ISO 7888:1993, Automatisert Metrohm
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode C. Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Automatisert Methrom analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888 Automatisert Metrohm analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
D02803
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02906
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02846
Merknad
Metode basert på m-CP agar, membranfiltreringsmetode basert på metode publisert av J.W.Bisson & J. Cabelli
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
D02830
Merknad
30 °C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive Stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
D02866
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
D02858
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
D02637
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
D02636
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Påvisning av salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
D02864
Merknad
Objekt
Næringsmidler og for
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BIO 12/10-09/02
Intern metode identitet
D02864
Merknad
VIDAS® Salmonella SLM (med tretrinns anriking)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/11-03/04
Intern metode identitet
D02641
Merknad
VIDAS® Listeria monocytogenes II (Vidas LMO 2)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (fysikalske metoder) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 SISTRANDAPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Laksefisk
Parameter
Fett
Referansestandard
NS 9402
Intern metode identitet
D02670
Merknad
Objekt
Laksefisk
Parameter
Total pigment
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02671
Merknad
Metode basert på NS 9402
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02669
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D02672
Merknad
Metode C
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Kjøttprodukter og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Campylobacter spp
Referansestandard
AFNOR BIO 12/29-05/10
Intern metode identitet
D02966
Merknad
VIDAS® Campylobacter (VIDAS CAM)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
D02858
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød innmat.
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
D02864
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), Objekt dyrefor unntatt drikkevarer og for til storfe
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
D02855
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX), Kvalitativ og semikvantitativ
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC) 20°C og 30°C Kun sjømat ved 20 °C
Objekt
Rått fjærfe og ferdiglagde fjærfeprodukter
Parameter
Telling av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
AFNOR BIO 12/43-04/20
Intern metode identitet
D02853
Merknad
TEMPO CAM method
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
D02666
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (fysikalske metoder) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metodei nkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 GlomfjordPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
NH3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00792
Merknad
Fotometrisk metode basert på NS 4746:1975 Energiforsk, Emmisjonsmäthandboken (2015), kap 5.15.
Objekt
Emisjonsfilter
Parameter
Total støv
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
D01867
Merknad
Gravimetri
Objekt
Sediment
Parameter
Kornfordeling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01341
Merknad
Metode basert på våtsikting
Prøvetaking i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjonen av ammoniakk - Manuell metode
Referansestandard
NS-EN ISO 21877
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Analyse av NH3 utføres med D00792 og D02394
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av HF i avgass
Referansestandard
ISO 15713
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Absorpsjon/våtkjemisk. Analyse av HF utføres med metode D02009
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Måling av lufthastighet og gassmengde i avgasskanaler
Referansestandard
ISO 10780
Intern metode identitet
D00134
Merknad
Pitotrør, Standard omfatter online måling av lufthastighet og gassmengde
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid (NOx)
Referansestandard
NS-EN 14792
Intern metode identitet
D00137
Merknad
Referansemetode: Kjemiluminescence
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av vanndampen i kanaler
Referansestandard
NS-EN 14790
Intern metode identitet
D00136
Merknad
Gravimetrisk, Omfatter manuell måling av fuktighet.
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
D00135
Merknad
Manuell gravimetrisk metode. Analyse av total støv utføres med metode D00786
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 KRISTIANSUNDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02839
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode C. Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Automatisert Methrom analyserobot
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
UV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D03104
Merknad
Metode basert på NS 9462
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
D03110
Merknad
Forbrenning, NDIR
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888 Automatisert Metrohm analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
D02803
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02906
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
D02866
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02857
Merknad
Petrifilm, metode basert på AOAC Offical Method 991.14
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
D02859
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
D02867
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
D02865
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Næringsmidler.
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
D03018
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
ISO 11731
Intern metode identitet
D02854
Merknad
Membranfiltering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (unntatt P1203) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Mo i Rana
Halvor Heyerdalsvei 50
8626 Mo i RanaPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D00791
Merknad
CVAAS
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
Hydrogenfluorid, hydrogenklorid, svoveldioksid
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
D02009
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
NH3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02394
Merknad
Spektrofotometri Intern metode basert på NS 4746:1975 & Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015:142
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
D02299
Merknad
Forbrenning, NDIR
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
D00750
Merknad
Fotometri
Objekt
Emisjonsfilter
Parameter
Total støv
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
D00786
Merknad
Gravimetri
Objekt
Jord, slam og sedimenter
Parameter
As, Ba, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Ti, Cd
Referansestandard
NS-EN ISO 11885
Intern metode identitet
D01237 D00795
Merknad
ICP-OES, Metode basert på forbehandling NS 4770 (1994)
Objekt
Jord, slam, sedimenter
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01237 D01236
Merknad
CVAAS/Metode basert på NS 4770 (1994) og NS -EN 1483
Objekt
Luftprøver
Parameter
Kvantitativ bestemmelse av uorganiske fibre
Referansestandard
ISO 14966
Intern metode identitet
D02456
Merknad
Utfører ikke forbehandlingen plasma forasking (plasma ashing).
Objekt
Materialprøver
Parameter
Kvalitativ bestemmelse av asbest
Referansestandard
ISO 22262-1
Intern metode identitet
D02285
Merknad
Objekt
Overflater
Parameter
Kvalitativ bestemmelse av asbest
Referansestandard
ISO 16000-27
Intern metode identitet
D02454
Merknad
Preparering ved forbrenning ihht. ISO 22262-1:2012
Objekt
Rent vann og avløpsvann
Parameter
Ammonium- Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01644
Merknad
Spektrofotometer. Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4746(1975)
Objekt
Rent vann, avløpsvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02465
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6878:2004, Fotometri
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Kvikksølv, Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01236
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard (NS-EN 1483)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn
Referansestandard
NS-EN ISO 11885
Intern metode identitet
D00754
Merknad
ICP-OES Metode basert på forbehandling NS 4770 (1994)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Oppløst klorid, fluorid, nitrat, sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
D02009
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
D00743
Merknad
Filtrering
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av total alkalitet
Referansestandard
ISO 9963-1
Intern metode identitet
D01992
Merknad
Autotitrator
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D01993
Merknad
pH meter
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av totalt bundet nitrogen (TNb)
Referansestandard
NS-EN ISO 20236
Intern metode identitet
D03266
Merknad
Katalytisk oksidasjonsforbrenning
Objekt
Rentvann, avvløpsvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
D01991
Merknad
Ekvivalent med ISO 7888:1993, 5-rings konduktivitetscelle
Objekt
Sedimenter og slam
Parameter
Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 15936
Intern metode identitet
D02146
Merknad
Tørrforbrenning, TOC beregnes fra TC og TIC.
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjon av karbonmonoksid, karbondioksid and oksygen i avgass
Referansestandard
ISO 12039
Intern metode identitet
D00137
Merknad
IR, Standard omfatter online måling av karbondioksid
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Prøvetaking i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av volumkonsentrasjon av oksygen (O2)
Referansestandard
NS-EN 14789
Intern metode identitet
D00137
Merknad
Referansemetode - Paramagnetisme, Omfatter online måling
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av karbonmonoksid ved emisjonsmålinger, CO
Referansestandard
NS-EN 15058
Intern metode identitet
D00137
Merknad
Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød spektrometri
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til manuell bestemmelse av dioksinlignende PCB i avgass
Referansestandard
NS-EN 1948-4
Intern metode identitet
D00142
Merknad
Filter/kondensator metoden
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon i gassform, TOC
Referansestandard
NS-EN 12619
Intern metode identitet
D00141
Merknad
Kontinuerlig flammeioniseringsdetektor, inkluderer online måling av TOC
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av vanndampen i kanaler
Referansestandard
NS-EN 14790
Intern metode identitet
D00136
Merknad
Gravimetrisk, Omfatter manuell måling av fuktighet.
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av svoveldioksid, SO2
Referansestandard
NS-EN 14791
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Analyse av svoveldioksid, absorpsjon/våtkjemisk, utføres med metode D02009
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid (NOx)
Referansestandard
NS-EN 14792
Intern metode identitet
D00137
Merknad
Referansemetode: Kjemiluminescence
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av totalt kvikksølv, Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D00135 D00138
Merknad
Analyse på filter, Absorpsjon/våtkjemisk, Analyse utføres med metode D00791
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Måling av lufthastighet og gassmengde i avgasskanaler
Referansestandard
ISO 10780
Intern metode identitet
D00134
Merknad
Pitotrør, Standard omfatter online måling av lufthastighet og gassmengde
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av gass og partikkelfase poly aromatiske hydrokarboner, PAH
Referansestandard
NS-ISO 11338-1
Intern metode identitet
D00142 D00143
Merknad
Analyse på filter/Absorpsjon,
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til manuell bestemmelse av dioksiner i avgass
Referansestandard
NS-EN 1948-1
Intern metode identitet
D00142
Merknad
Filter/kondensator metoden
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av det totale utslippet av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI og V
Referansestandard
NS-EN 14385
Intern metode identitet
D00135 D00138
Merknad
Analyse på filter, Absorpsjon/våtkjemisk, Analyse utføres med metode D01514
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av HF i avgass
Referansestandard
ISO 15713
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Absorpsjon/våtkjemisk. Analyse av HF utføres med metode D02009
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjonen av ammoniakk - Manuell metode
Referansestandard
NS-EN ISO 21877
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Analyse av NH3 utføres med D00792 og D02394
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
D00135
Merknad
Manuell gravimetrisk metode. Analyse av total støv utføres med metode D00786
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Massekonsentrasjon av klorgass uttrykt som HCl
Referansestandard
NS-EN 1911
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Absorpsjon/våtkjemisk, Analyse av HCl utføres med metode D02009
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 MOLDEPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
D03226
Merknad
Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS 4758
Intern metode identitet
D02871
Merknad
Manometrisk metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02879
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4754 (1981) Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
K, Na
Referansestandard
NS 4775
Intern metode identitet
D02874
Merknad
AAS-flamme. NS 4770
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Fe, Cu, Mn
Referansestandard
NS 4773
Intern metode identitet
D02876
Merknad
AAS-flamme. NS 4770
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Ca, Mg
Referansestandard
NS-EN ISO 7980
Intern metode identitet
D02875
Merknad
AAS-flamme. NS 4770
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
D02869
Merknad
Automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
D02877
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Fosfor, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02870
Merknad
Metode basert på NS 4725 (1984)
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk, COD Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02872
Merknad
Metode basert på NS 4759
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02879
Merknad
Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02860
Merknad
Manuell metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D02879
Merknad
Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D02879
Merknad
Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
NS 4743 tilbaketrukket
Intern metode identitet
D02868
Merknad
FIA
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
D02879
Merknad
Ekvivalent med ISO 7888:1993, Automatisert ManTech analyserobot
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
D02861
Merknad
Ekvivalent med ISO 7888:1993, Manuell metode
Objekt
Rentvann,, avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
D02873
Merknad
Metoder med automatisert flyt (CFA og FIA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005 Kap.4)
Objekt
Slam, sedimenter
Parameter
Tørrstoff, gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
D02880
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og pres.E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
D02775
Merknad
MF-metode
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
D02803
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02906
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E. Coli
Referansestandard
AOAC 991.14
Intern metode identitet
D02857
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av gjær og mugg
Referansestandard
AOAC RI License No 041001
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® YM)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
D02866
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
D02858
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
D02850
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassproduserende kolonier), Objekt unntatt rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Objekt unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød innmat.
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), Objekt unntatt drikkevarer og fôr til storfe
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
D02864
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
D02859
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
D02867
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
D02855
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC), Objekt unntatt bokhvetemel, soyamel og ertefiber
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
D03018
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
D02792
Merknad
VIDAS® UP Salmonella, Objekt unntatt råmelksost
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
Objekt
Prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02859
Merknad
Bakteriologi. Metode basert på tilbaketrukket standard NordVal 029
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 NAMSOSPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
K, Mg, Ca, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, As, P, S
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
D02887
Merknad
ICP-MS
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5 og BOF7)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02763
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS-EN 1899-1:1998
Objekt
Avløpsvann, Rentvann, Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
D02645
Merknad
Objekt
Fisk og fiskeprodukter. Fiskefôr
Parameter
Vanninnhold / Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02652
Merknad
Metode basert på NMKL 23 (1991)
Objekt
Kjøtt og kjøttprodukter. Animalsk fôr
Parameter
Vanninnhold / Tørrstoff
Referansestandard
NMKL 23 tilbaketrukket
Intern metode identitet
D02652
Merknad
Gravimetrisk bestemmelse
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Protein
Referansestandard
NMKL 6
Intern metode identitet
D02653
Merknad
Kjeldahl-N
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Aske
Referansestandard
NMKL 173
Intern metode identitet
D02656
Merknad
Objekt
Rent vann
Parameter
Na, K, Mg, Ca, Ba, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, B, Al, Si, Sn, Pb, As, Sb, U, Se, Sr, W, Nd, Sm, Gd
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
D02887
Merknad
ICP-MS
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av Ammonium-N
Referansestandard
NS-EN ISO 14911
Intern metode identitet
D02657
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Oppløst fluorid, klorid, nitritt, bromid, nitrat og sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
D02657
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
D02760
Merknad
Ekvivalent med ISO 7888:1993, Automatisert analyserobot
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann, bassengvann, slam, sedimenter
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02650
Merknad
Kjeldahl-N Metode basert på NMKL 6 og NIVA 31.12.90
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02760
Merknad
Analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (COD Mn)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02647
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4759 (1981)
Objekt
Rentvann, Badebassengvann, Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D02760
Merknad
Analyserobot
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02760
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4754 utg. 1981, Analyserobot
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av totalt fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
D02654
Merknad
Oksidasjon + CFA
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av ortofosfat og totalt fosforinnhold
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
D02831
Merknad
Automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
NS 4743 tilbaketrukket
Intern metode identitet
D02761
Merknad
FIA
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
D02824
Merknad
Metoder med automatisert flyt (CFA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005)
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann, slam og sedimenter
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
D02648
Merknad
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann, slam og sedimenter
Parameter
Gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
D02655
Merknad
Objekt
Salter
Parameter
PO4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02903
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO15681-2:2004
Objekt
Salter
Parameter
K, Na
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02903
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO17294-2:2004
Objekt
Salter
Parameter
Cl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02903
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO10304-1:2009
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02760
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523
Objekt
Sjøvann
Parameter
Oppløst klorid og nitrat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
D02657
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Sjøvann
Parameter
Cu, Al
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
D02887
Merknad
ICP-MS
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
K, Mg, Ca, Cr,Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, As, P, S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02887
Merknad
ICP-MS, Metode basert på NS-EN ISO 17294-2
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
D02775
Merknad
MF-metode
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02635
Merknad
MF, metode basert på tilbaketrukket NS 4788
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
D02803
Merknad
MPN-metode (Colilert) Kun rentvann og sjøvann
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02906
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
MF-metode
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
D02643
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av gjær og mugg
Referansestandard
AOAC RI License No 041001
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® YM)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Objekt unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød innmat.
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
D02830
Merknad
Ved 30 °C
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
D02776
Merknad
37 °C
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), objekt unntatt drikkevarer og fôr til storfe
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
D02644
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
D02737
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
D02638
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC), objekt unntatt bokhvetemel, soyamel og ertefiber
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
Objekt
Næringsmidler, for og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
D02855
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX). Kvalitativ og semikvantitativ.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
D02792
Merknad
VIDAS® UP Salmonella, Objekt unntatt råmelksost
Objekt
Renkultur
Parameter
Identifisering av anaerobe bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02802
Merknad
Biokjemisk VITEK2
Objekt
Renkultur
Parameter
Gram negative bakterier
Referansestandard
AOAC Official Method 2011.17
Intern metode identitet
D02802
Merknad
Biokjemisk identifikasjon (Vitek 2)
Objekt
Renkultur
Parameter
Identifisering av aerobe sporedannende bakterier
Referansestandard
AOAC RI license NO 080801
Intern metode identitet
D02802
Merknad
Biokjemisk identifikasjon (Vitek 2)
Objekt
Renkultur
Parameter
Gram positive bakterier
Referansestandard
AOAC 2012.02
Intern metode identitet
D02802
Merknad
VITEK 2 - Metode for biokjemisk identifikasjon
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Gjellevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av ATPase aktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02805
Merknad
Enzym-kinetikk
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av IPN-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02804
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av PD-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02804
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av ILA-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02804
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av IHN-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02804
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvising av VHS-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02804
Merknad
Real- Time PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12, P16 og P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Oslo
Kjelsåsveien 174
0884 OsloPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
BTEX
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01926
Merknad
HS-GC-MS. Metode basert på Water Quality - Determination of benzene and some other derivaties (ISO11423-1) 1997-06-15
Objekt
Jord, sedimenter
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00836
Merknad
GC-MS MS C1-C3 naftalener C1-C3 fenantrener C1-C3 dibenzotiofener Dibenzotiofen 16 EPA enkeltforbindelser og sum
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av flyktige organiske forbindelser (VOC)
Referansestandard
ISO 20595
Intern metode identitet
D02528
Merknad
HS-GC-MS
Objekt
Salint vann, produsert vann
Parameter
NPD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01902
Merknad
GC-MS MS. Metode basert på Norsk olje og Gass retningslinjer. Naftalen C1-C3 naftalener Fenantren C1-C3 fenantrener Dibenzotiofen C1-C3 dibenzotiofener
Objekt
Salint vann, Produsert vann, ferskvann, avløpsvann, rent vann
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01902
Merknad
GC-MS MS. Metode basert på Norsk olje og Gass retningslinjer, 16 EPA enkeltforbindelser og sum
Objekt
Salint vann/produsert vann
Parameter
Alkylfenoler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01929
Merknad
GC-MS. 32 enkeltforbindelser. Metode basert på retningslinjer fra Norsk Olje og Gass.
Objekt
Salint vann/Produsert vann//ferskvann, avløpsvann
Parameter
Olje i vann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01915
Merknad
GC-FID. Metode for bestemmelse av dispergert oljeinnhold i produsert vann (agreement 2005-15), C7-C40
Objekt
Sedimenter
Parameter
NPD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00836
Merknad
GC-MS MS C1-C3 naftalener C1-C3 fenantrener C1-C3 dibenzotiofener Dibenzotiofen 16 EPA enkeltforbindelser og sum
Objekt
Sedimenter og jord
Parameter
Totalmengde hydrokarboner (THC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00833
Merknad
Metode basert på anbefaling fra The Intergovernmental Oceanographic Commission, C10-C40, C12-C35. Ekstraksjon, GC-FID
Objekt
Sedimenter, slam og jord
Parameter
Polyklorerte bifenyler (PCB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00835
Merknad
GC-MS 7 enkeltforbindelser
P19 Sensorikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Bestemmelse av lukt konsentrasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01436
Merknad
Metode basert på NS_EN 13725:2003, Dynamisk olfaktometri
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Organiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Prøvetaking i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Inneluft og uteluft
Parameter
Bestemmelse av luktkonsentrasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01435
Merknad
Metode basert på NS-EN 13725:2003 og VDI 3880 (Miljødirektoratet, TA-3019)
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Porsgrunn
Herøya Forskningspark, Hydroveien 67
3905 PorsgrunnPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, TI, V og Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01514
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på NS-EN 14385
Objekt
Produsert vann / salint vann
Parameter
Etansyre, propansyre, metansyre, butansyre, pentansyre, heksansyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01950
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Produsertvann/salint vann
Parameter
Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V, As, Fe, Ba og Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01943
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på EPA Method 200.8
Objekt
Produsertvann/salint vann
Parameter
Fe, Ba and Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01923
Merknad
ICP-OES Intern metode basert på EPA Method 200.7
Objekt
Produsertvann/salint vann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01936
Merknad
CV-AFS Intern metode basert på NS-EN ISO 17852:2008
Objekt
Salpetersyreekstrakt fra faste materialer og salpetersyresure løsninger
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02527
Merknad
CV-AFS Metode basert på NS 4770:1994 og NS-EN ISO 17852:2008
Objekt
Salpetersyreekstrakter fra faste materialer og for salpetersyresure løsninger
Parameter
Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, As, Cr, Ag, Ba, Co, Fe, V, Ti
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02191
Merknad
ICP-MS Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Sondevaskløsning
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, TI, V og Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01514
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på NS-EN 14385
Objekt
Sondevaskløsning
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D01513
Merknad
CV-AFS
Objekt
Støv på kvartsfiberfilter
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, TI, V og Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01514
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på NS-EN 14385
Objekt
Støv på kvartsfiberfilter
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D01513
Merknad
CV-AFS
Objekt
Støv på kvartsfiberfilter, Sondevaskeløsning, Absorpsjonsløsning
Parameter
Cu, Mn, Ni, Pb, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01647
Merknad
ICP-OES Metode basert på NS-EN 14385
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard samt ikke permanente endringer
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19, Dragsund
6080 GURSKØYPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Ekvivalent med ISO 7888:1993, Automatisert Metrohm
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode C. Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02899
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888 Automatisert Metrohm analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02906
Merknad
Unntatt vann som inneholder store mengder partikler
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
D02803
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E. Coli
Referansestandard
AOAC 991.14
Intern metode identitet
D02857
Merknad
Petrifilm TM E.coli/Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
D03018
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02850
Merknad
Basert på AOAC 990.14 Petrifilm 35 °C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02847
Merknad
Metode basert på petrifilm. AOAC 990.12, 24 timers inkubering 35°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
D02850
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassproduserende kolonier), Objekt unntatt rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
D02850
Merknad
Petrifilm 44 °C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
D02866
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), Objekt unntatt drikkevarer og fôr til storfe
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Objekt unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
D02859
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
D02867
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
D02855
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
D02865
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
D02792
Merknad
VIDAS® UP Salmonella, Objekt unntatt råmelksost
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
D02853
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (fysikalske metoder) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 SurnadalPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
D02960
Merknad
Methrom robotsystem Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D02958
Merknad
Methrom robotsystem
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
D02961
Merknad
Methrom robotsystem Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
D02959
Merknad
Methrom robotsystem
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
D02816
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
D02775
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften.
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
D02803
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
D02906
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
D02852
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
D03018
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
D02945
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
D02850
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
D02850
Merknad
Objekt: Unntatt rå skalldyr Petrifilm (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
D02864
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Listeria monocytogenes / Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
D02867
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
D02945
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.