Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 066

Nexans Norway AS

Høyspenningslaboratoriet

Postboks 42
1751 Halden

Telefon: Tlf. 69 17 33 00
E-post: thor.nilsen-moe@nexans.com
Hjemmeside: http://www.nexans.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Høyspenningslaboratoriet
Postboks 42
1751 HaldenPermanent laboratorium
P05 Elektrisk prøving
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kraftkabler med ekstrudert isolasjon og deres tilbehør for merkespenning over 150 kV (Um = 170 kV) opp til 500 kV (Um = 550 kV)
Parameter
Elektrisk holdfasthet
Referansestandard
IEC 62067
Intern metode identitet
QHSENO-1-8797
Merknad
Gjelder §9.3
Objekt
Kraftkabler med ekstrudert isolasjon og deres tilbehør for merkespenning fra 1 kV (Um = 1,2 kV) opp til 30 kV (Um = 36 kV) - Del 2: Kabler for merkespenning fra 6 kV (Um = 7,2 kV) opp til 30 kV (Um = 36 kV)
Parameter
Elektrisk holdfasthet
Referansestandard
IEC 60502-2
Intern metode identitet
QHSENO-1-8797
Merknad
Gjelder §16.4, §17.9, §18.2.9
Objekt
Kraftkabler med ekstrudert isolasjon og deres tilbehør for merkespenning over 30 kV (Um = 36 kV) opp til 150 kV (Um = 170 kV)
Parameter
Elektrisk holdfasthet
Referansestandard
IEC 60840
Intern metode identitet
QHSENO-1-8797
Merknad
Gjelder §9.3
Objekt
Sjøkabelsystem med ekstrudert isolasjon for Systemspenning over 30 (36) til 500 (550) kV
Parameter
Elektrisk holdfasthet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
QHSENO-1-8797
Merknad
Metode basert på Cigre TB 490, §6.3.2, §6.4[1], §6.5.1, §7.2.2[2] [1] Unntatt delvis utladningstest og røntgenprøver [2] Unntatt delvis utladningstest
Objekt
Tester av oljefylte og gasspåtrykte kabler og deres tilbehør - Del 1: Oljefylte, papir eller laminert polypropylenpapir isolert, metallkapslede cabler og tilbehør for vekselspenning opp til og med 400 kV.
Parameter
Elektrisk holdfasthet
Referansestandard
IEC 60141-1
Intern metode identitet
QHSENO-1-8797
Merknad
Gjelder §2.5, §3.2.2, §4.4