Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 318

NUI AS

Laboratoriet ved NUI AS

Gravdalsveien 245
5165 Laksevåg

Telefon: 55942800
E-post: post@nui.no
Hjemmeside: https://www.Nui.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriet
Gravdalsveien 245
5165 LaksevågPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft, gass
Parameter
Konsentrasjon av BTEX (Benzen, Toluen, etylbenzen, p-xylen, m-xylen, o-xylen)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LM_GCMS_01
Merknad
Termisk desorpsjon, GC-MS. Metode basert på NS-EN ISO 16017-1:2000, NS-EN ISO 16017-2:2003 og ISO 16000-6:2021
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft, Gass
Parameter
Til kjemisk Analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LM_GCMS_02
Merknad
Aktiv prøvetaking fra gassylinder. Metode basert på NS-EN ISO 16017-1:2000 og ISO 16000-6:2021