Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PT 003

Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet

Noklus

Postboks 6165
5892 Bergen

Telefon: +47 55979500
E-post: noklus@noklus.no
Hjemmeside: http://www.noklus.no
Organisasjonen tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17043:2010
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Noklus
Postboks 6165
5892 BergenEgen aktivitet
SLPM12 Program for medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode identitet
SPLHBA
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
HbA1c (PNA)
Referansestandard
Intern metode identitet
HBA
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Hemoglobin (PNA)
Referansestandard
Intern metode identitet
HB
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Hematologi
Referansestandard
Intern metode identitet
SPLHEM
Merknad
Automatiserte celletellere med 5- eller 6 parts differensialtelling
Objekt
Fullblod
Parameter
Hematologi (PNA)
Referansestandard
Intern metode identitet
HEM
Merknad
Leukocytter (LPK), Erytrocytter (EPK), Trombocytter (TPK), Hemoglobin (Hb), Erytrocyttvolumfraksjon (EVF), Middelcellevolum (MCV)
Objekt
Fullblod
Parameter
CRP (PNA)
Referansestandard
Intern metode identitet
CRP
Merknad
Objekt
Fullblod og serum
Parameter
Glukose (PNA)
Referansestandard
Intern metode identitet
GLU
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Koagulasjon
Referansestandard
Intern metode identitet
SPLKOAG
Merknad
Protrombintid internasjonal normalisert ratio (PT-INR), aktivert partiell tromboplastintid (APTT) og fibrinogen
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode identitet
SPLCRPI
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
CRP hjertemarkør
Referansestandard
Intern metode identitet
SPLCRPH
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode identitet
SPLGLU
Merknad
Program der hver kontrollprøve analyseres fem ganger for bedre riktighetsvurdering
Objekt
Urin
Parameter
Albumin/Kreatinin Ratio (PNA)
Referansestandard
Intern metode identitet
UA
Merknad
SLPM16 Program for medisinsk mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fosfatbufret saltvann
Parameter
SARS-CoV-2, antigen (PNA)
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
COV
Merknad
Objekt
Fosfatbufret saltvann
Parameter
Streptokokk gr. A, antigen (PNA)
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SA
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Helicobacter pylori, antistoff (PNA)
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
HP
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Mononukleose, heterofile antistoff (PNA)
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
MON
Merknad