Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 315

Forsvarets Forskningsinstitutt

Analyselaboratoriet for kjemiske trusselstoffer

Postboks 25
2027 Kjeller

Telefon: 63807000/63807115
E-post: firmapost@ffi.no
Hjemmeside: https://www.ffi.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Analyselaboratoriet for kjemiske trusselstoffer
Instituttveien 20
2027 kjellerPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann og jord
Parameter
Identifikasjon av kjemiske stridsmidler og relaterte forbindelser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-1
Merknad
GC-EI-MS. Basert på "Recommended operating procedures for analysis in the verification of chemical disarmament" 2017 ed. Inkluderte forbindelser kan oppgis på forespørsel til laboratoriet
Objekt
Vann og jord
Parameter
Identifikasjon av kjemiske stridsmidler og relaterte forbindelser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-2
Merknad
LC-MS. Basert på "Recommended operating procedures for analysis in the verification of chemical disarmament" 2017 ed. Inkluderte forbindelser kan oppgis på forespørsel til laboratoriet.