Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 037

Labora AS

Klinkerveien 8
8006 Bodø

Telefon: 75 56 63 00
E-post: firmapost@labora.no
Hjemmeside: http://www.labora.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ble Fjellskog avløpsrenseanlegg
Dyrebu fjellgrend nr. 86, 3622 Svene (koordinater: 59.7691739, 9.4719593)


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Aavløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Brokke renseanlegg
Suleskarvegen ved Brokke alpinsenter i Valle kommune (koordinater: 59.096546, 7.453139)


Permanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Hammarvika renseanlegg
Fredensborgveien 3
8003 BodøPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Kjøtteinståa renseanlegg
Kjøtteinsvegen 223
5411 StordPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Kulstad renseanlegg
Leira 25
8665 MosjøenPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Kvalvikodden renseanlegg
Kvalvikodden gnr 32 bnr 942
8012 BodøPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Labora AS. Bodø
Klinkerveien 8
8006 BodøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
23
Merknad
Oppslutning/fotometri
Objekt
Avløpsvann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
24
Merknad
Objekt
Fisk, fiskeprodukter og fiskefór
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
203
Merknad
Metode basert på NS 9402
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Vann og tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
201
Merknad
Metode basert på NMKL 23 (1991)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
201
Merknad
Metode basert på NMKL 173 (2005)
Objekt
Rentvann
Parameter
Oppløst klorid, fluorid, sulfat og nitrat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
16
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann
Parameter
Na K
Referansestandard
NS 4775
Intern metode identitet
52 53
Merknad
AAS-flamme. Med henvisning til NS 4770
Objekt
Rentvann
Parameter
Fe Zn
Referansestandard
NS 4773
Intern metode identitet
61 67
Merknad
AAS-flamme. Med henvisning til NS 4770
Objekt
Rentvann
Parameter
Mn Cu Al
Referansestandard
NS-EN ISO 15586
Intern metode identitet
62 64 76
Merknad
AAS grafittovn - spormengder
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
21
Merknad
Automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
20
Merknad
Metode basert på flow analyse (CFA og FIA) og spektrofotometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av summen av nitritt- og nitrat-nitrogen
Referansestandard
NS 4745
Intern metode identitet
17
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22
Merknad
Metode basert på modifisert NS-EN ISO 6878, automatisert analyse
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
34
Merknad
Metode C. Automatisert metode.
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4754 (automatisert potensiometrisk titrering)
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Ca Mg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50 51
Merknad
AAS-flamme. Metode basert på NS-EN ISO 7980
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Total hardhet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49
Merknad
Metode basert på beregning fra metode 50 (Ca) og metode 51 (Mg)
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
COD-Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 8467 (1995)
Objekt
Rentvann og badebassengvann,
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
34
Merknad
Automatisert metode.
Objekt
Rentvann og bassengvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
34
Merknad
Nefelometri. Kvantitativ. Automatisert metode.
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
04
Merknad
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Oppløst oksygen og oksygenmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10
Merknad
Basert på tidligere NS4734 (1988).
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11905-1
Intern metode identitet
19
Merknad
Metode basert på oksidativ oppslutning med peroksodisulfat
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet (ISO 7888:1985)
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
34
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann and sjøvann
Parameter
UV-transmisjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34
Merknad
Automatisert metode basert på NS 9462-1:2006
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
05
Merknad
Manuell metode.
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
01
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av elektrisk konduktivitet (ISO 7888:1985)
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
03
Merknad
Manuell metode
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
07
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS-4720. Manuell metode.
Objekt
Sjøvann og vann med høyt partikkelinnhold
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2
Merknad
Nefelometri. Kvantitativ. Manuell metode
Objekt
Slam og kompost
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
25
Merknad
Objekt
Slam og kompost
Parameter
Glødetap
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25
Merknad
Metode basert på NS 4764 (1980)
Objekt
Støvnedfall
Parameter
Vannuløselig materiale, gram
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38
Merknad
Metode basert på NS:4852:2010
Objekt
Støvnedfall
Parameter
Vannuløselig materiale i g/m2 og 30 døgn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38
Merknad
Metode basert på NS:4852:2010
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
37
Merknad
Oksygenbestemmelsen skjer ihht NS-EN ISO 5814:2012
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
190
Merknad
Objekt
Alle typer vann og svaber
Parameter
Telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731
Intern metode identitet
181
Merknad
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
114
Merknad
ß-glucuronidase positive E. coli i skalldyr (punkt 8.2.4) inngår ikke i akkrediteringsomfanget.
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
115
Merknad
ß-glucuronidase positive E. coli i skalldyr (punkt 8.2.4) inngår ikke i akkrediteringsomfanget.
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier, 20°C.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
199
Merknad
Basert på Afnor BIO 12/35-05/13. 20°C (TEMPO® AC)
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
113
Merknad
Kimtalls på Long & Hammer agar (punkt 8.2.2, 8.3.2 og 8.4.2) inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Fôr og fiskemel
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
146
Merknad
Basert på AFNOR 3M 01/01-09/89.
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
174
Merknad
Bestemmelse av sporer (punkt 11.3) og verifisering (punkt 11.6)inngår ikke i akkrediteringsomfanget.
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
107
Merknad
Ved 37°C, 30°C, 25°C, 20°C, 17/7°C eller 6,5°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
189
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
104
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/05- 09/01
Intern metode identitet
178
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
192
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
193
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
191
Merknad
MPN-metode 30°C (TEMPO® AC)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
187
Merknad
Kvalitativ analyse
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
194
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
195
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
197
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
102
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
110
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
105
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
117
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fór og miljøprøver
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
109
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
151
Merknad
Objekt
Næringsmidler, untatt meieriprodukter og rå skalldyr
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
146
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
169
Merknad
Bakteriologi. Metode basert på NS-EN ISO 16266:2008
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
168
Merknad
Membranfiltering.
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
121
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (Kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
123
Merknad
Ved 20°C. Basert på NS 4791 (1990).
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (Kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
143
Merknad
Ved 22°C og 37°C.
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
167
Merknad
Objekt
Sjøvann med lav bakgrunnsflora
Parameter
E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
168
Merknad
Basert på NS-EN ISO 9308-1/A1:2017
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av Legionella pneumophila
Referansestandard
Afnor IDX 33/06-06/19
Intern metode identitet
198
Merknad
Legiolert, MPN-metode
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljø
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/10-04/05
Intern metode identitet
177
Merknad
PCR
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
AFNOR BRD 07/06-07/04
Intern metode identitet
176
Merknad
PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
P12 - vann, næringsmidler, slam, kompost og støvnedfall
Parameter
Uorganiske parametere, analytiske parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Intern metode P.22, ID logg P.S.29. Måleprinsipp/analyseplattform akkreditert under kjemisk analyse.
Merknad
Fleksibiliteten er begrenset til bruk av metoder validert av tredjepart.
Objekt
P16 - vann, næringsmidler, fôr og miljø
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Intern metode P.22, ID logg P.S.29. Måleprinsipp/analyseplattform akkreditert under mikrobiologisk analyse.
Merknad
Fleksibiliteten er begrenset til bruk av metoder validert av tredjepart.
Objekt
P24 - næringsmidler, fôr og miljø
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Intern metode P.22, ID logg P.S.29. Måleprinsipp/analyseplattform (PCR) akkreditert under molekulærbiologi.
Merknad
Fleksibiliteten er begrenset til bruk av metoder validert av tredjepart.
Den administrative/geografiske enheten:
Mjølanodden renseanlegg
Mjølanveien 33
8622 Mo i RanaPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Mosjøen renseanlegg
Dolstadgata 5
8663 MosjøenPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Mørkvedbukta renseanlegg
Mørkvedbukta 42
8020 BodøPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Den administrative/geografiske enheten:
Narvik renseanlegg
Standveien 63
8517 NarvikPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Skanseodden renseanlegg
Båtstøveien 3
8070 BodøPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
Den administrative/geografiske enheten:
Stokkvika renseanlegg
Alstadveien 19,
8079 BodøPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.1
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhastighet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A.M.2
Merknad
Elektromagnetisk måling i lukket rør