Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 310

SINTEF AS

Forskningsgruppe for massespektrometri

Postboks 4760, Torgarden
7465 Trondheim

Telefon: 73593000
E-post: cathrine.lovmo@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Forskningsgruppe for massespektrometri
Sem Sælandsvei 2A
7034 TrondheimPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse : - marine oljer (fiskeolje) - marine væsker som konsentrat og hydrolysat - marine organvev som lever og muskel - marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kolorimetrisk Karl Fisher
Merknad
Karl Fisher
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse : - marine oljer (fiskeolje) - marine væsker som konsentrat og hydrolysat - marine organvev som lever og muskel - marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Volumetrisk Karl Fisher
Merknad
Karl Fisher
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Sum dioksinlike PCB, Sum TEQ dioksinlike PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCDD_fraction/PCB_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Sum ikke-dioksinlike PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCB_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Sum PCDD/F og dioksinlike PCB, Sum TEQ PCDD/F og dioksinlike PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCDD_fraction/PCB_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
As, Cu, Cd, Pb, Hg, Fe
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Tungmetaller (3340)
Merknad
ICP-MS/MS; Metode basert på NS-EN 15763:2009, NS-EN 13804:2013, EU 582/2016, EU 836/2011 og EC 333/2007
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Polyklorerte dibenzodioksiner, PCDD (2378-TCDD, 12378-PeCDD, 123478-HxCDD, 123678-HxCDD, 123789-HxCDD, 1234678-HpCDD, OCDD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCDD_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Polyklorerte dibenzofuraner, PCDF (2378-TCDF, 12378-PeCDF, 23478-PeCDF, 123478-HxCDF, 123678-HxCDF, 123789-HxCDF, 234678-HxCDF, 1234678-HpCDF, 1234789-HpCDF, OCDF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCDD_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Sum PCDD, Sum TEQ PCDD, Sum PCDF, Sum TEQ PCDF, Sum PCDD/F, Sum TEQ PCDD/F
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCDD_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Polyklorerte bifenyler, PCB (PCB-77, PCB-81, PCB-126, PCB-169)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCDD_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.
Objekt
Biologisk materiale/ingredienser av marin opprinnelse: Marine oljer (fiskeolje); Marine væsker som konsentrat og hydrolysat; Marine organvev som lever og muskel; Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Parameter
Polyklorerte bifenyler, PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-138, PCB-153, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-180, PCB-189)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PCB_fraction
Merknad
GC-MS/MS; Metode basert på EU 2017/644 og EU 709/2014.