Norwegian accreditation

Accreditation scope for

PERS 001

DNV Business Assurance Norway AS

Veritasveien 1
1322 HØVIK

Telephone: Tlf. 67 57 99 00
E-mail: personellsertifisering@dnv.com
Internet: http://www.dnv.com
The certification body meets the requirements in

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Accreditation includes:
The administrative / geographical unit:
DNV Business Assurance Norway AS - Personsertifisering (PEC)
Veritasveien 1
1322 HØVIK
is accredited for certification of persons according to the following normative documents:
Normative document
Description
Remarks
Normative document
FG 750
Description
Sertifisering av personell omfatter områdene: prosjektering, installatør, tekniker, kontroll for - Automatiske brannalarmanlegg
Remarks
Begrenset til Automatiske brannalarmanlegg. PEC-NO Tjenestebeskrivelse Automatiske Brannalarmanlegg
Normative document
NEK 405-1
Description
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Remarks
inkl. COR1:2023
Normative document
NEK 405-2
Description
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Remarks
inkl. COR1:2023
Normative document
NEK 405-3
Description
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 3: Elkontroll næring - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Remarks
inkl. AMD1:2021, COR1:2023
Normative document
NEK 405-3-2
Description
Elkontroll i vegtrafikksystemer - Krav til personell, eksaminering, sertifisering og metodikk
Remarks
inkl. COR1:2023