You are here:
Norwegian accreditation

Accreditation scope for

CAL 033

Statkraft Energi AS

Statkraft Målelaboratorium

Fykan
8160 Glomfjord

Telephone: 24067000
E-mail: Jonny.Simso@statkraft.com
Internet: http://www.statkraft.no
The laboratory meets the requirements in

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Accreditation includes:
The administrative / geographical unit:
Statkraft Energi AS, Statkraft Målelaboratorium
Fykan
8160 GlomfjordField testing laboratory K01 Electrical quantities

Calibration of Electricity meter, three phase active and reactive power and energy.

Range
Uncertainty (CMC)
Range
Frekvens: 50 Hz Spenning: 57,7 V til 400 V
Uncertainty (CMC)
For aktiv energi med effektfaktor: cos(φ) = 1,eller -1: ±0,05 %
Range
Strøm: 1 mA til 6 A
Uncertainty (CMC)
0,5 ≤ cos (φ) < 1, eller -1,< cos (φ) ≤ -0,5: ±0,07% ,
Range
Effekt: 5 W/VAr til 4 kW/kVAr (sekundærkrets)
Uncertainty (CMC)
For reaktiv energi med effektfaktor sin (φ) = 0,8 eller -0,8: ±0,07%
Range
Uncertainty (CMC)

Remarks/ref. to internal procedure: Method description for calibration energy meter, Q-90/200. Equivalent requirements for verification of electricity meters in Statnett's publication "Requirements for measurement of central power exchange". 02. 02. 2016.

Testing of measurement system for measuring electrical energy.

Range
Uncertainty (CMC)
Range
Frekvens: 50 Hz Spenning: 1 mV til 400 V
Uncertainty (CMC)
Total standard usikkerhet inneholder usikkerhetsbidrag fra de faktorer som er vurdert å kunne
Range
Strøm: 1 mA til 6 A
Uncertainty (CMC)
påvirke målingene. Usikkerheten er beregnet i samsvar med EA publikasjon EA-4/02.

Remarks/ref. to internal procedure: Method description for testing of measuring chain, Q-90/300. Equivalent requirements for control of measurement system for measuring electrical energy according to Statnett's publication "Requirements for measurement of central power exchange" 02 02, 2016.