Norwegian accreditation

Accreditation scope for

INSP 020

INOVYN Norge AS

Tilstandskontroll

Rafnes
3966 Stathelle

Telephone: 35006000
E-mail: Oystein.Palmgren@ineos.com
Internet: http://www.inovyn.no
The inspection body meets the requirement in

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Accreditation includes:
The administrative / geographical unit:
INOVYN Norge AS, Tilstandskontroll
Rafnes
3966 StathelleIs accredited as Inspection body type B covering following areas:
Field of inspection
Type and Range of Inspection
Normative document/scope
Remarks/method
Field of inspection
Boiler Facilities for steam and hot water systems
Type and Range of Inspection
new, in use
Normative document/scope
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 2 Kjeleanlegg for damp- og hetvannsystemer:  
Remarks/method
Field of inspection
Tank Farms Atmospheric Tanks
Type and Range of Inspection
new, in use
Normative document/scope
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9 Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 1 Tankanlegg Atmosfæriske tanker:  
Remarks/method
§ 17 i farlig stoff forskriften (major accident regulation)
Field of inspection
Process Facilities
Type and Range of Inspection
new, in use
Normative document/scope
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 1 Prosessanlegg:  
Remarks/method
Field of inspection
Facilities for compressed air
Type and Range of Inspection
new, in use
Normative document/scope
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2. Kapittel 3 Trykkluftanlegg 
Remarks/method