open mobile menu close mobile menu
Electronic Public Records NAs Electronic Public Records are found on OEP
Accredited organisations Find all accredited organiations here. 

News

Nylig reviderte dokumenter og skjema

Sort by: TitleValid from
 1. God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen.

  Valid from: 11/12/2014 Revision number: 5.01 ID: dok00080 NA dok 41 Dette dokumentet har to hovedmål. Det skal informere om hvordan den norske ordningen for inspeksjon etter OECDs prinsipper for Good Laboratory Practice (GLP) er organisert. Det skal videre presentere hovedlinjene i den prosessen som anvendes for gjennomføring av GLP inspeksjoner. Dokumentet gir ingen fortolkning eller presisering av innholdet i GLP prinsippene.

  Download Download dok00080.pdf
 2. Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Valid from: 10/09/2014 Revision number: 2.03 ID: dok00302 NA-S10i: Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Download Download dok00302.docx
 3. Vilkår for registrering i Norsk Akkrediterings GLP - register

  Valid from: 11/12/2014 Revision number: 6.01 ID: dok00081 NA dok 43 Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles for at et laboratorium skal være registrert i Norsk Akkrediterings register over laboratorier som omfattes av GLP ordning i Norge.

  Download Download dok00081.pdf

Courses and seminars