open mobile menu close mobile menu
Accredited organizations

Find all organizations accredited by Norwegian accreditatioin here. 

The database includes GLP-inspected organizations.

EMAS-verifyers can be found as management systems bodies (Forurensningsloven §52c - EMAS).  

Flere tekniske bedømmere

Vi ser etter flere tekniske bedømmere innen; kjemi, mikrobiologi, inspeksjon av oppdrettsanlegg og inspeksjon av trykkpåkjent utstyr og rør

Reviderte standarder

De siste årene har det kommet nye reviderte utgaver av flere akkrediteringsstandarder. Disse vil fases inn hos akkrediterte organisasjoner innen gitte frister. 

News

Courses and seminars