open mobile menu close mobile menu
Accredited organizations

Find all organizations accredited by Norwegian accreditatioin here. 

The database includes GLP-inspected organizations.

EMAS-verifyers can be found as management systems bodies (Forurensningsloven §52c - EMAS).  

Vil du jobbe hos oss?

Vi søker etter deg som kan lede prosjekter bestående av eksperter som vurderer kompetanse og kvaliteti en eller flere av følgende typer organisasjoner: 

  • Laboratorier (kalibrering, medisin, mat- og miljø, fysisk prøving m.m.)
  • Inspeksjonsorganer (fiskeoppdrett, gassanlegg m.m.)
  • Tekniske kontrollorganer (byggevareforordningen, trykkdirektivet, maskindirektivet m.m.)
  • Sertifiseringsorganer (miljøstyringssystemer, antikorrupsjonssystemer, elektriske produkter m.m.)
  • Verifikasjonsorganer (utslipp til vann og luft)

News

Courses and seminars

Nye tekniske bedømmere

Norsk akkreditering er stadig på utkikk etter tekniske bedømmere.