open mobile menu close mobile menu
Flere tekniske bedømmere Vi ser etter flere tekniske bedømmere innen; kjemi, mikrobiologi, inspeksjon av oppdrettsanlegg og inspeksjon av trykkpåkjent utstyr og rør
Reviderte standarder De siste årene har det kommet nye reviderte utgaver av flere akkrediteringsstandarder. Disse vil fases inn hos akkrediterte organisasjoner innen gitte frister. 

Nyheter/aktuelt

Kurs og seminarer