open mobile menu close mobile menu
Flere tekniske bedømmere Vi ser etter flere tekniske bedømmere innen; kjemi, mikrobiologi, inspeksjon av oppdrettsanlegg og inspeksjon av trykkpåkjent utstyr og rør
EHF Fakturaer til Norsk akkreditering skal primært leveres som EHF. 
Reviderte standarder De siste årene har det kommet nye reviderte utgaver av flere akkrediteringsstandarder. Disse vil fases inn hos akkrediterte organisasjoner innen gitte frister. 
Revidert 25/31 25/31 heter nå vilkår for å være akkreditert. Dokumentet har gjennomgått en omfattende endring. Du kan si din mening frem til 1. mars

Nyheter/aktuelt

Kurs og seminarer