open mobile menu close mobile menu
Feil i akkrediteringsomfang

Det for tiden feil i databasen for akkrediteringsomfang. Vi jobber med å rette feilen. Feilen ble oppdaget for fagområdet P12 Kjemi. Vi har ikke oversikt over hvilke andre områder som er berørt av feilen. 

Akkrediterte organisasjoner

Alle organisajonene Norsk akkreditering akkrediterer finnes i vår database. Databasen er inndelt etter etter akkrediteringsstandarder eller fagområder for testing.

Databasen viser også GLP-inspiserte organisasjoner.

Under fanen for systemsertifisering finnes også EMAS-kontrollørene (Forurensningsloven §52c - EMAS).  

Flere tekniske bedømmere

Vi ser etter flere tekniske bedømmere innen; kjemi, mikrobiologi, inspeksjon av oppdrettsanlegg og inspeksjon av trykkpåkjent utstyr og rør

Reviderte standarder

De siste årene har det kommet nye reviderte utgaver av flere akkrediteringsstandarder. Disse vil fases inn hos akkrediterte organisasjoner innen gitte frister. 

Nyheter/aktuelt

Kurs og seminarer