open mobile menu close mobile menu
Akkrediterte organisasjoner

Alle organisasjonene Norsk akkreditering akkrediterer finnes i vår database. Databasen er inndelt etter akkrediteringsstandarder eller fagområder for testing.

Databasen viser også GLP-inspiserte organisasjoner.

Under fanen for systemsertifisering finnes også EMAS-kontrollørene (Forurensningsloven §52c - EMAS).  

Vil du jobbe hos oss?

Vi søker etter deg som kan lede prosjekter bestående av eksperter som vurderer kompetanse og kvaliteti en eller flere av følgende typer organisasjoner: 

  • Laboratorier (kalibrering, medisin, mat- og miljø, fysisk prøving m.m.)
  • Inspeksjonsorganer (fiskeoppdrett, gassanlegg m.m.)
  • Tekniske kontrollorganer (byggevareforordningen, trykkdirektivet, maskindirektivet m.m.)
  • Sertifiseringsorganer (miljøstyringssystemer, antikorrupsjonssystemer, elektriske produkter m.m.)
  • Verifikasjonsorganer (utslipp til vann og luft)

Nyheter/aktuelt

Kurs og seminarer

Nye tekniske bedømmere

Norsk akkreditering er stadig på utkikk etter tekniske bedømmere.