Direkte til sidens innhold

Påmeldingsfristen til akkrediteringsdagen 2014 er 1. september.

Rettsgenetisk senter (RGS) er akkreditert for DNA- analyser.

RGS er innvilget akkreditering (TEST 284) for blant annet DNA-analyse av sporprøver. De er nå ett av tre laboratorier i Norge som tilbyr denne type analyser akkreditert.

Lunsjseminar om EØS-vareloven

Tirdag 6. mai 2014 arrangerte NA seminar om EØS-vareloven og konsekvenser av denne for vareflyt, utpeking og akkreditering generelt.

Nortura SA er akkreditert for trikinanalysar

Nortura SA, som er Noregs største produsent av kjøt, har fått innvilga akkreditering for analyse av trikinlarvar i rått kjøt.


NYHETER

ILAC P9: 06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing er revidert
Saeed Behdad
ISO 27001 er kommet i ny utgave. Frist for implementering er 1. oktober 2015
Knut Thomas Sjølie
NS-EN ISO/IEC 17024:2012 er revidert. NA startet å bedømme etter ny versjon fra august 2013. Frist for overføring av akkreditering er 3. juli 2015.
Knut Thomas Sjølie