open mobile menu close mobile menu
OEP NAs postjournal finnes på OEP
Reviderte standarder De siste årene har det kommet nye reviderte utgaver av flere akkrediteringsstandarder. Disse vil fases inn hos akkrediterte organisasjoner innen gitte frister. 
Ny url til akkreditert omfang I forbindelse med oppdatering av NAs nettsider så har url til akkrediteringsomfang endret seg. Husk å oppdatere lenker på deres nettsider. 
Finn akkrediterte organisasjoner På denne siden finnes oversikt over alle akkrediterte organisasjoner, og hva de er akkreditert for. 

Nyheter/aktuelt

Kurs og seminarer