open mobile menu close mobile menu
Flere tekniske bedømmere Vi ser etter flere tekniske bedømmere innen; kjemi, mikrobiologi, inspeksjon av oppdrettsanlegg og inspeksjon av trykkpåkjent utstyr og rør
EHF Fakturaer til Norsk akkreditering skal primært leveres som EHF. 
Reviderte standarder De siste årene har det kommet nye reviderte utgaver av flere akkrediteringsstandarder. Disse vil fases inn hos akkrediterte organisasjoner innen gitte frister. 
Revidert 25/31 25/31 heter nå vilkår for å være akkreditert. Dokumentet har gjennomgått en omfattende endring. Du kan si din mening frem til 1. mars

Nyheter/aktuelt

Nylig reviderte dokumenter og skjema

Sorter på: TittelGyldig fra
 1. God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen.

  Gyldig fra: 11.12.2014 Revisjonsnummer: 5.01 ID: dok00080 NA dok 41 Dette dokumentet har to hovedmål. Det skal informere om hvordan den norske ordningen for inspeksjon etter OECDs prinsipper for Good Laboratory Practice (GLP) er organisert. Det skal videre presentere hovedlinjene i den prosessen som anvendes for gjennomføring av GLP inspeksjoner. Dokumentet gir ingen fortolkning eller presisering av innholdet i GLP prinsippene.

  Last ned Last ned dok00080.pdf
 2. Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Gyldig fra: 10.09.2014 Revisjonsnummer: 2.03 ID: dok00302 NA-S10i: Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Last ned Last ned dok00302.docx
 3. Vilkår for registrering i Norsk Akkrediterings GLP - register

  Gyldig fra: 11.12.2014 Revisjonsnummer: 6.01 ID: dok00081 NA dok 43 Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles for at et laboratorium skal være registrert i Norsk Akkrediterings register over laboratorier som omfattes av GLP ordning i Norge.

  Last ned Last ned dok00081.pdf

Kurs og seminarer