Direkte til sidens innhold

Nortura SA er akkreditert for trikinanalysar

Nortura SA, som er Noregs største produsent av kjøt, har fått innvilga akkreditering for analyse av trikinlarvar i rått kjøt.

100 personer på ISO 15189-kurs

Akkrediteringsstandarden for medisinske laboratorier ISO 15189 ble oppdatert i 2012. Norsk akkreditering arrangerte oppdateringskurs for 100 laboranter i februar.

Legionella i luftskrubbere og kjøletårn

Helse- og omsorgsdepartementet har satt nye krav til kontroll av legionellautsatte installasjoner. Kravene innebærer at luftskrubbere og kjøletårn med høy legionella-risiko må kontrolleres av akkrediterte inspeksjonsorgan

Tollaboratoriet akkreditert

Fra 14.10.2013 er Tollaboratoriet akkreditert for bestemmelse av fettsyremetylestere (FAME) i fett- og oljederivater.


NYHETER

Det er mulig for bedrifter å profilere seg med stand på Norsk akkrediterings akkrediteringsdag
Laboratorievirksomheten ved Medisinsk serviceklinikk, Sørlandet Sykehus HF er den første klinikken som har fått innvilget akkreditering for alle laboratoriedisiplinene ved samtlige lokaliteter.
Anne Grændsen
Årsrapport for akkrediterte sertifserings- og inspeksjonsorgan skal sendes på eget skjema. Laboratorier skal ikke sende årsrapport.
Knut Thomas Sjølie