Du er her:

IAF MLA-struktur og normative dokumenter

Pubilsering av IAF PR4:2014- Structure of the IAF MLA and List of IAF Endorsed Normative Documents (versjon 6)

Revidert versjon av IAF PR4 er nå tilgjengelig på IAF webside (iaf.nu), under Publications, Procedures documents.

Endringer reflekterer IAF Resolution 2014-17 fra Vancouver om utvidelse av omfanget av IAF MLA til å omfatte:

  • akkreditering av GHG validering og verifisering organ
  • tillegg av 17021-2, 17021-3, og GLOBALG.A.P. scopes for nivå 4
  • tillegg av en GLOBALG.AP sub-scope for Nivå 5
  • det faktum at implementerings dato for ISO / IEC 17021 har nå passert
  • og inkluderer mindre redaksjonelle endringer

Det første delen er også blitt oppdatert for å gjenspeile endringene ved revisjon av IAF PL5, og vedlegg 1 i dokumentet har blitt erstattet med en mer brukervennlig versjon, med de nødvendige endringene for å reflektere i omfang som er nevnt ovenfor .