Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Den nye Drikkevannsforskriften gjelder fra 01.01.2017.

Forskriften gjelder alt drikkevann definert i § 3b, og alle forhold som kan ha innvirkning på drikkevannet.

Det er i §21 satt krav til at analyser av drikkevannsprøver skal foretas i samsvar med internasjonale eller nasjonale standarder når slike foreligger.

Vedlegg 1 og 2 angir krav til analysemetoder, og der hvor dette gjøres, skal laboratoriene som benyttes være akkreditert for de aktuelle analysene.

Ny Drikkevannsforskrift finner du her: Drikkevannsforskriften , FOR-2016-12-22-1868