Akkrediteringsomfang på nett

Akkrediteringsomfang rett fra akkrediteringsorganet til brukere av akkrediterte tjenester. 

Akkrediteringsomfang har tidligere blitt skrevet ut og formidlet som statiske dokumenter for brukere av akkrediterte tjenester. I flere år har vi parallelt publisert omfangene på våre nettsider. Vi slutter nå med de statiske papirversjonene og går over til at akkrediteringsomfang finnes på akkreditert.no.

Hva betyr det for brukere av akkrediterte tjenester?

Brukere av akkrediterte tjenester finner oppdatert akkrediteringsomfang på Norsk akkrediterings hjemmesider. På den måten kan de ha større tillitt til at det akkrediteringsomfanget de blir presentert er det korrekte akkrediteringsomfanget. De får også et akkrediteringsomfang på nett som er søkbart, og hvor lesbarhet er bedre ivaretatt enn på utskrifter av varierende kvalitet. 
Brukere av akkrediterte tjenester kan også bruke NAs databaser til å finne flere leverandører med tilsvarende akkreditering. Alt fra en nettside.

Hva betyr dette for akkrediterte organisasjoner?

Akkrediterte organisasjoner kan bruke lenker til sitt akkrediteringsomfang på akkreditert.no i markedsføringen av sitt akkrediteringsomfang.

Man kan fortløpende følge med på endringer i akkrediteringsomfang, om dette blir gjort utenom de vanlige akkrediteringsprosjektene.

Norsk akkreditering arkiverer en PDF-versjon av omfanget når vi gjør vedtak om akkreditering. Denne kan både Norsk akkreditering og dere som akkrediterte bruke som referanse om nettsidene ikke er tilgjengelig på et gitt tidspunkt.

Hvor finnes akkreditert omfang?

Oversikt over alle akkrediteringer finnes her

En akkreditert organisasjon kan lenke til sitt spesifikke akkrediteringsomfang ved å bruke en statisk lenke. Den statiske lenka vises i adressefeltet på nettleseren når du er inne på et akkrediteringsomfang, eller ved å trykke på «Kopier link» øverst til høyre i akkrediteringsomfanget.