Kvikksølv i Nesslers reagens

I følge Miljødirektoratet, kan hver organisasjon (juridisk enhet) søke om unntak fra §2-3 i produktforskriften for å oppfylle kravene i Drikkevannforskriften ved bruk av kvikksølv i Nesslers reagens. 

Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa i hht NS-EN ISO 16266:2008 og bruk av Nesslers reagens

Drikkevannforskriften (FOR-2001-12-04-1372) angir hvilken referansemetode som skal benyttes for påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa.

I et av analysetrinnene skal Nesslers reagens benyttes. Dette reagenset inneholder kvikksølv. Dette trinnet i analysen er vurdert å være viktig for resultatet, og kan ikke utelates fra analysen.

Produktforskriften (FOR-2004-06-01-922) §2-3 angir forbud om kvikksølv og kvikksølvforbindelser samt tilhørende unntak. Bruk av stoff og stoffblandinger som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser til bruk i analyse av Pseudomonas aeruginosa i hht internasjonal standardmetode er ikke med i dette unntaket.

Etter henvendelse til Miljødirektoratet, kan hver organisasjon (juridisk enhet) søke om unntak fra §2-3 (se FOR-2001-12-04-1372, §7-1), og såles oppfylle kravene i Drikkevannforskriften.