Du er her:

ILAC-brosjyre om medisinske laboratorier

Brosjyre om akkreditering av medisinske laboratorier frå ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) har laga ei brosjyre om akkreditering av medisinske laboratorier. 

Brosjyras innehold er ikkje krav eller veiledning til akkreditere organ, men kan vere nyttig lesing for ansatte ved akkrediterte laboratorier.