EU ETS erfaringsutveksling

Tirsdag 13. oktober 2015 arrangerte NA erfaringsutvekslingsmøte om EU ETS

EUs klimakvotesystem, EU ETS, er system hvor Norsk akkreditering akkrediterer utslippsverifikatører. Verifikatørene skal sikre tillit til det beslutningsgrunnlag Miljødirektoratet har når de skal innvilge klimakvoter. 

Erfaringsutvekslingsmøtet mellom Norsk akkreditering, Miljødirektoratet og verifikatører som jobber i Norge har som mål å harmonisere verifikasjonsorganene og forbedre utslippsrapportene industrien sender til Miljødirektoratet. 

I tillegg til Norsk akkreditering var følgende organisasjoner til stede i møtet; Miljødirektoratets seksjon for klimakvoter, DNV GL Business Assurance, Ecoxy, KPMG og Ernst & Young.

DNV GL og Ecoxy er akkreditert av Norsk akkreditering, mens KPMG og Ernst & Young har sine akkrediteringer fra henholdsvis DAKKS i Tyskland og COFRAC i Frankrike,

Presentasjonene fra møtet kan lastes ned her: