Fra 22. juni 2018 kom det nye regler for reiser i Norge.

Det er viktig å merke seg følgende nye regler for reiser i Norge:

  • Nye satser for reiser med og uten overnatting. *)
  • Ny regel i forhold til påbegynt døgn. Tidligere fikk man fullt kostdøgn dersom påbegynt døgn var over 6 timer. Nå gis kr 297,- f.o.m. 6 timer inntil 12 timer, og kr 552,- over 12 timer.
  • Måltidstrekk skal alltid beregnes med utgangspunkt i satsen for reiser over 12 timer med overnatting (754).
  • Ny sats for kilometergodtgjørelse er kr 3,90 uavhengig av kjørelengde, ny sats gjelder også for el-biler. Egen sats for km > 10.000 fjernes

 

Mer om regelverket finner du på Difis sider her