Du er her:

Landbasert akvakulturanlegg

Landbasert akvakulturanlegg

Akvasafe AS er første akkrediterte produktsertifiseringsorgan for utstyr til landbaserte akvakulturanlegg.

Fra 1. januar 2018 gjelder den nye forskriften om teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Akvasafe ble allerede 15. desember 2017 akkreditert for ordningen. De er foreløpig eneste leverandør som kan gjøre denne oppgaven i tråd med forskriften.

Kar, rør og slanger som brukes i landbaserte akvakulturanlegg skal sertifiseres i tråd med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk kapittel 5. Sertifiseringsorganene skal være akkreditert for oppgaven i tråd med kravene i ISO/IEC 17065 og NS 9416. 

 

 

Forskriften

Les hele forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk på lovdata. 

Akkrediteringsomfang Prod 026

Akvasafes akkrediteringsomfang ble oppdatert 15. desember. Se akkrediteringsomfanget til Akvasafe ved å trykke på knappen under

Les mer :