Du er her:

Nye peer-evaluerere

Gruppebilde fra kurset

Akkrediteringsorgan fra Tyrkia i syd-øst til Island i nord-vest har denne uka sendt representanter til Lillestrøm for å lære å evaluere akkrediteringsorgan.

Denne uka har 23 kursdeltakere fra 19 Europeiske akkrediteringsorgan og tre kursledere fra henholdsvis Finnland, Portugal og Nederland gjort beslag på alle våre møtelokaler i Lillestrøm.

Kurslederne fra venstre: Ed Wieles, Varpu Rantanen og Paulo Tavares

 

Det er det Europeiske akkrediteringssamarbeidet (EA) som har holdt kurset. Vi i Norsk akkreditering (NA) har stått for kurslokaler og det praktiske arrangementet.

Kurset er så populært at vi i NA bare fikk én plass. De som får plass og gjennomfører med anbefaling kan bli trainee eller deltaker i peer-evalueringsteam. Det betyr i praksis at de er tiltenkt en rolle i evalueringene av akkrediteringsorgan over hele Europa. De vil også være en stor ressurs for de nasjonale akkrediteringsorganene når de lærer mer om organiseringen av akkrediteringsordningene i resten av Europa.

  • Det er en intens uke, sa Maarten Aerts, Norges eneste deltaker på kurset. Vi jobber i grupper med folk fra andre kulturer, med andre arbeidsmetodikker og forskjellig faglig bakgrunn. Samtidig blir vi hele tiden vurdert av kurslederne. Jeg er veldig spent på tilbakemeldingene og om jeg blir vurdert som egnet til å evaluere andre lands akkrediteringsorgan.

Maarten Aerts jobber til daglig som akkrediteringsansvarlig i NA. Han er én av to i NA som har fått være med i 2018. Tidligere i juni var vår ledende bedømmer Beate Brekke Hellerud med på samme kurs i Utrecht, Nederland. Dette kurset skal forhåpentligvis gi Maarten, Beate og Norsk akkreditering ny kunnskap og nye ideer om hvordan vi best kan organisere akkrediteringsordningene i Norge. Samtidig er dette en del av det vi i Norge skal bidra med inn i det internasjonale samarbeidet.

  • Det er viktig for oss i NA å ha gode evaluerere som kan være med å harmonisere den Europeiske infrastrukturen for likeverdige laboratorietester, sertifikater og produktkontroll, sa Inger Cecilie Laake, direktør i NA. Å få med to stykker på disse kursene i år betyr mye for oss. Forhåpentligvis kan disse hente hjem ny kunnskap som kan forbedre våre akkrediteringsordninger til fordel for norsk industri.

Les om kurset på EAs hjemmesider

EA, det europeiske samarbeidet for akkreditering arrangerer dette og lignende kurs for å sikre nok kompetente evaluerere til å følge opp EA-MLA. 

Norsk akkrediering er signatar til EAs mulitlaterale avtaler om akkreditering (EA-MLA) 

Les mer om på EAs sider.